Nyanlända är varmt välkomna till svensk arbetsmarknad

TCObloggar 2018-09-21

Sverige har idag en stark arbetsmarknad men med brist på arbetskraft inom flera yrken. Redan idag men ännu mer framöver behöver vi också möta kraven på mer arbetskraft som följer på en åldrande befolkning. Vi behöver de nyanlända på arbetsmarknaden för att fortsätta ha en stark ekonomi och en bra välfärd. Nu och framöver.

Det finns idag ett stort sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda även om arbetslösheten bland utrikesfödda har börjat sjunka. Det går ofta en mycket lång tid från att en nyanländ får uppehållstillstånd till etablering på arbetsmarknaden.

SNS anordnade härom dagen ett seminarium med rubriken Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb. Där presenterade Riksrevisionen resultat och slutsatser från sin granskning Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget. Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medförfattare till SNS Konjunkturråds rapport 2017 Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad gav en bild av forskningen på området. Även Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, och Daniel Eriksson, VD på Antenn Consulting var med på seminariet för att kommentera.

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är den vanligaste insatsen inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Under 2017 deltog drygt 42 000 nyanlända i insatsen till en kostnad av 1,6 miljarder kronor. Eftersom insatsen är så omfattande är det extra angeläget att veta om det är en effektiv åtgärd eller om det finns andra bättre sätt.

Knappt 40 procent av de som deltar i FUB-insatsen har lämnat Arbetsförmedlingen fyra år senare. Av dem har en knapp tredjedel fått ett jobb, ungefär hälften har lämnat Arbetsförmedlingen av en annan känd (vanligtvis gått över till Försäkringskassan istället) eller okänd anledning. Det är betydligt fler män än kvinnor som går vidare till en anställning.

Riksrevisionens rekommendation är att systemet inte alltid utgår från den arbetssökandes behov och att styrningen inte främjar hushållning med resurser. Samt att det behövs betydligt mer kunskap om hur insatserna inom etableringsprogrammet fungerar.

Den bild som forskningen visar är att åtgärder riktade mot nyanlända bör vara arbetsmarknadsfokuserade, tidiga, individanpassade, flexibla och förankrade hos arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen har fungerat väl länge och bör även vara en bra grund för att få etableringen av nyanlända att fungera.

Att insatserna behöver vara flexibla och individanpassade är lätt att förstå när Annika Sunden från Arbetsförmedlingen berättade att 70 procent av de nyanlända är under 40 år, ungefär en tredjedel har högre utbildning medan resten saknar en längre utbildning. En del har så lite som 3-4 års utbildning.

Daniel Erikson från Antenn Consulting som jobbar med omställning och matchning, och forskaren Stefan Eriksson var båda överens om att arbetsgivarna behöver stöd i att ta emot de nyanlända. Det förekommer etniskt diskriminering på arbetsplatserna och arbetsgivarna behöver hjälp att förstå vikten av att anställa nyanlända och att förstå de nyanländas motivation och drivkrafter för att rätt ta tillvara de nyanländas kompetens. De nyanlända behöver rätt jobb, inte bara ett jobb, för att det ska bli en så bra lösning som möjligt för både individen och samhället.

Vill du läsa TCO:s tidigare rapport som berör detta så kan du göra det via den här länken https://www.tco.se/globalassets/2013-2014_genrebilder_nyheter/1113-ett-jobb-eller-ratt-jobb_w_1.1.pdf

Nationalekonom

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund