Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

TCObloggar 2021-05-20

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra!
Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

 

I dag, torsdag 20 maj, beslutade regeringen om en proposition om en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den nya lagen kommer att ersätta den visselblåsarlag som gäller i dag och som bara har några få år på nacken. Anledningen till den nya lagen är att den nuvarande visselblåsarlagen inte fullt ut lever upp till det EU-direktiv som måste vara genomfört i Sverige senast i december.

Den nya lagen kommer att gälla hos både offentliga och privata arbetsgivare, precis som i dag. Men en klart positiv nyhet är att lagen kommer att ge skydd för fler personkategorier. Det är inte bara arbetstagare och inhyrda som omfattas, utan även till exempel arbetssökanden, praktikanter, volontärer och andra som utför arbete under någon arbetsgivares ledning, och dessutom ingår de som bistår någon i dessa personkategorier vid rapporteringen.


En annan bra sak är att det inte kommer att krävas lika hög tröskel för att få skydd. Det räcker med att det är ett missförhållande (och alltså inte längre ett allvarligt missförhållande) som man larmar om, detta under förutsättning att det också finns ett allmänintresse av att information om detta missförhållande kommer fram.
Liksom i dag kommer huvudregeln vara att man först ska rapporter till sin arbetsgivare innan man går externt. Observera dock att om visselblåsaren har meddelarskydd enligt grundlagen eller speciallagen för vård, skola och omsorg så kan man som anställd fortsätta att direkt vända sig till media!

Det kommer självklart även framöver att vara helt ok att prata med sin fackliga företrädare innan man larmar arbetsgivaren. Den möjligheten kommer sannolikt att bli viktigare med den nya lagen.

För tyvärr kommer den nya lagen varken att vara lättare att läsa eller att förstå än den nu gällande lagen, snarare tvärtom. EU-direktivet som ligger till grund för lagen är mycket detaljerat och komplext och därför är även lagen det, dagens 11 paragrafer blir 60 i den nya lagen.

Den nya lagen ställer dessutom krav på att alla arbetsgivare med 50 arbetstagare eller fler ska inrätta särskilda interna rapporteringskanaler. När väl sådana kanaler är på plats måste visselblåsaren använda dem, och göra det på rätt sätt, för att omfattas av det rättsliga skyddet i lagen.

Den som larmat internt kommer sannolikt även att behöva hjälp från sin fackliga organisation att bedöma när, vart och hur hen kan gå vidare med sitt larm om arbetsgivaren inte skulle agera med anledning av det första larmet. Att detta blir rätt är viktigt för att kunna fortsätta behålla skyddet mot repressalier.

En sak som har blivit bättre med den nya lagen är att det finns möjligheter för arbetsgivare och fackförbund att ingå kollektivavtal om de delar av lagen som avser interna larmkanaler. De kan anpassa de interna rapporteringsrutinerna efter de lokala förhållandena och branschförutsättningarna. Om parterna blir involverade och förhandlar och kanske ingår kollektivavtal om detta så kommer de att bli väl förtrogna med regelverk och rutiner, vilket kommer att ge bättre förutsättningar för att saker och ting ska bli rätt vid ett framtida larm.

För det här med att göra rätt är viktigt, och det gäller för båda parter, och det finns tyvärr redan en rad exempel på hur okunnighet om lagen skadar.
Om en arbetsgivare inte känner till sina anställdas rättigheter när de larmar om missförhållanden i verksamheten riskerar arbetsgivaren att trampa rejält i klaveret bland annat med anklagelser om illojalitet och sedan behöva "pudla" offentligt och dessutom betala skadestånd till visselblåsaren. Om en arbetstagare inte känner till hur hen ska gå till väga vid visselblåsningen så riskerar hen att göra fel och därmed förlora skyddet mot repressalier och ansvarsfriheten.

Information är alltså en central fråga här. TCO ligger därför i startgroparna för att påbörja ett arbete med att ta fram en användarvänlig digital handbok som är tänkt som stöd för både fackliga företrädare som ska ge rådgivning till medlemmarna och kanske förhandla och ingå kollektivavtal med arbetsgivare och för TCO-förbundens medlemmar som överväger att visselblåsa, och som vill göra det på rätt sätt.

 

Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.