Många brott mot organisations- och förhandlingsrätten på ILC2016s dagordning

TCObloggar 2016-06-03

lise1På dagordningen för årets applikationskommitté är det ovanligt många fall som avser brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 och 98. De handlar om parternas föreningsfrihet, organisations- och förhandlingsrätt, vilket i huvudsak gäller frågor om att arbetstagare ska kunna bilda fackföreningar samt facken rekrytera medlemmar, bedriva verksamhet, förhandla med arbetsgivare och, när det bedöms nödvändigt, gå ut i strejk utan att bli hindrade av lag eller undermålig tillämpning av, en i och för sig, ok lag. Det finns många länder där man som facklig företrädare inte bara risk erar att bli allmänt hindrad i sitt fackliga arbete och kanske bli avskedad utan faktiskt även att bli mördad. Varje år tar applikationskommittén upp fall av nya grova överträdelser och mystiska outredda försvinnanden och mord på fackliga aktivister.

lise2

I går behandlade vi EL SALVADOR och ECUADOR och just nu håller vi på med GUATEMALA, och senare i dag är det dags för INDONESIEN och IRLAND. Det finns så klart skillnader i hur grova överträdelserna är, men olika typer av hindranden av lagenlig facklig verksamhet är ett brott mot grunderna för ett demokratiskt samhälle. Man kan, typiskt sett, säga att det även i fackliga sammanhang är mycket mer våldsamt i Sydamerika (t.ex. pratar vi just nu om 70 mördade fackliga företrädare i Guatemala) än på många andra ställen i världen.

På måndag kommer ett mycket intressant fall upp och det handlar om STORBRITANNIEN och ILO-konvention 87 och begränsningar i strejkrätten, men det återkommer jag till då.

lise3

 

 

Jurist

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund