Många brott mot organisations- och förhandlingsrätten på ILC2016s dagordning

TCObloggar 2016-06-03

lise1På dagordningen för årets applikationskommitté är det ovanligt många fall som avser brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 och 98. De handlar om parternas föreningsfrihet, organisations- och förhandlingsrätt, vilket i huvudsak gäller frågor om att arbetstagare ska kunna bilda fackföreningar samt facken rekrytera medlemmar, bedriva verksamhet, förhandla med arbetsgivare och, när det bedöms nödvändigt, gå ut i strejk utan att bli hindrade av lag eller undermålig tillämpning av, en i och för sig, ok lag. Det finns många länder där man som facklig företrädare inte bara risk erar att bli allmänt hindrad i sitt fackliga arbete och kanske bli avskedad utan faktiskt även att bli mördad. Varje år tar applikationskommittén upp fall av nya grova överträdelser och mystiska outredda försvinnanden och mord på fackliga aktivister.

lise2

I går behandlade vi EL SALVADOR och ECUADOR och just nu håller vi på med GUATEMALA, och senare i dag är det dags för INDONESIEN och IRLAND. Det finns så klart skillnader i hur grova överträdelserna är, men olika typer av hindranden av lagenlig facklig verksamhet är ett brott mot grunderna för ett demokratiskt samhälle. Man kan, typiskt sett, säga att det även i fackliga sammanhang är mycket mer våldsamt i Sydamerika (t.ex. pratar vi just nu om 70 mördade fackliga företrädare i Guatemala) än på många andra ställen i världen.

På måndag kommer ett mycket intressant fall upp och det handlar om STORBRITANNIEN och ILO-konvention 87 och begränsningar i strejkrätten, men det återkommer jag till då.

lise3

 

 

Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Till pressmeddelandet

Den svenska modellen på export

Frukost med debatt och diskussioner kring en av de viktigaste nationella och europeiska frågorna på den politiska agendan.

Läs mer och anmäl dig

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund