Unga väljer tjänstepension framför andra löneförmåner

TCObloggar 2018-09-27

Idag firar vi tjänstepensionens dag. Tjänstepensionen är för de allra flesta den ekonomiskt mest värdefulla löneförmånen och en allt viktigare del av den totala pensionen. Därför är det glädjande att så många rankar tjänstepensionen högst.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK har låtit Sifo undersöka vilken löneförmån som uppfattas som viktigast av arbetstagare. Resultaten visar att totalt sex av tio tycker att tjänstepensionen är viktigast. Det är en klar ökning från förra året då knappt hälften prioriterade tjänstepensionen. Särskilt glädjande är att drygt hälften av ungdomarna, 15 -29 år, väljer tjänstepensionen framför andra löneförmåner som telefon eller gymkort. Enligt Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK, visar undersökningen hur viktigt det är att fortsätta informera om tjänstepensionens betydelse för ekonomin som pensionär.
 
Även Marcus Lindenius, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten påpekar tjänstepensionens stora betydelse: ”En av de viktigaste sakerna att tänka på för att få en bra pension, är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Med denna kunskap har yngre större möjligheter att redan idag påverka sin ekonomi som äldre. Därför är det en viktig uppgift för oss att fortsätta informera om vikten av tjänstepension.”
 
Tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen har ökat och fortsätter öka, samtidigt som utbetalningarna från den allmänna pensionen förutspås bli allt lägre. Tjänstepensionen är därför, för de allra flesta, den ekonomiskt sett mest värdefulla löneförmånen.
 
Den, som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal, har en avtalad tjänstepension och kan därför välja att ta emot även andra löneförmåner, såsom gymkort och telefon, om dessa erbjuds. Omkring 90 procent av alla anställda på svensk arbetsmarknad har kollektivavtal. I offentlig sektor har alla anställda kollektivavtal. Men om arbetsgivaren inte har tecknat kollektivavtal, gäller det att vara på sin vakt och se till att anställningsavtalet också innehåller en pensionslösning. Helst ska tjänstepensionen vara kollektivavtalad – då finns utrymme att svettas i gymmet istället för över pensionen. 
 
Om undersökningen: 1 180 personer ingår i undersökningen. Den genomfördes av Sifo i form av telefonintervjuer 20-27 augusti. Frågan som ställdes: Vilken löneförmån tycker du är viktigast att din arbetsgivare erbjuder?
 
Utredare pensionsfrågor, statistiker

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Myt att a-kassan är generös

Det finns en föreställning om att ersättningen till arbetslösa är särskilt generös i Sverige. Det stämmer inte. I själva verket är arbetslöshetsersättningen i de flesta jämförbara länder mer generös än i vårt land.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund