Arbete, inte bidrag från partnern, ska ge kvinnor pension

TCObloggar 2017-01-24

Pensionsgruppen presenterar idag sin handlingsplan för jämställda pensioner. I planen utlovas bland annat en översyn av grundskyddet i det allmänna pensionssystemet, förenklad ansökan för överföring av premiepensionsrätt mellan makar och sambor, fortsatt analys av förslagen om pensionsrätt för studier och barnår samt analys av kvinnors tidigare utträde ur arbetslivet. Handlingsplanen är i mycket en fortsättning på utredningen ”Jämställda pensioner?” (Ds 2016:19) som pensionsgruppen publicerade förra året och där TCO lämnat ett remissvar.

Grundskyddet i pensionssystemet är indexerat så att det följer prisutvecklingen i stället för löneutvecklingen och dess värde blir med tiden urholkat. Pensionärer med grundskydd, varav flertalet är kvinnor, får svårt att klara sin försörjning. Därför kan det absolut finnas motiv för en översyn, även om det medför höga kostnader.

Pensionsrätt för barnår bidrar till att öka jämställdheten i pensionssystemet. Detta gäller även indirekt för pensionsrätt för studier, som underlättar att möta arbetsmarknadens krav på utbildning och omställning.

Att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män kan ha olika förklaringar, personliga såväl som arbetsmiljömässiga. Kvinnor i tjänstemannayrken är en utsatt grupp, särskilt i offentlig men också i privat sektor. Deras psykosociala arbetsmiljö ofta är tuff och anspänd, med hög arbetsbelastning, högt arbetstempo och låg grad av kontroll i arbetet.

Det är inte helt lätt att se vad som motiverar till att underlätta delning och överföring av pensionsrätt mellan makar och sambor. Det finns en risk för minskade incitament till exempelvis heltidsarbete för maken/makan med lägst inkomst. Kvinnor behöver arbeta mer snarare än mindre för att säkra sin pension. Åtgärden träffar inte heller dem med lägst inkomst – de ensamstående – eftersom det bara blir makar och sammanboende som har någon att dela pensionsrätter med.

Pensionsrätter i det allmänna systemet inklusive premiepensionen innebär relativt sett begränsade summor efter som de inte beräknas på inkomster över taket på 7,5 inkomstbasbelopp. Det är också viktigt att komma ihåg att det är arbetsmarknadsparterna som förfogar över tjänstepensionssystemen och där är det inte aktuellt med någon delning av pensionsrätt.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund