Vart tog anställningsvillkoren vägen Ilmar Reepalu?

TCObloggar 2017-05-09

Trots att medarbetarnas insatser är helt avgörande för kvalitet i välfärden, lyser personalens arbetsvillkor helt och hållet med sin frånvaro i Välfärdsutredningens slutbetänkande som presenterades idag.

Utredaren Ilmar Reepalu konstaterar att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med ökade kvalitetskrav, eller som det uttrycks på DN-debatt "Att använda kvalitetskrav för att minska välfärdsföretagens höga vinster är däremot inte realistiskt".

TCO avvisade förslaget om vinstbegränsning i delbetänkandet "Ordning och reda i välfärden" både som princip och den föreslagna tekniken i remissvaret.

I dagens slutbetänkande, som främst skulle handla om bättre kvalitet, förekommer ordet "anställningsvillkor" endast en gång och det är när verksamheten inom ramen för Välfärdsinsyn kort beskrivs. Ordet "arbetsvillkor" förekommer också en enda gång, för att konstatera att vinstintresse går ut över arbetsvillkoren. Och ordet "kollektivavtal"förekommer inte alls.

För mig är det obegripligt hur man kan ta sig an såväl vinster som kvalitet i välfärden och helt bortse från anställnings- och arbetsvillkor i kravställandet. Personalens kompetens och sätt att utföra arbetet är helt avgörande för verksamhetens kvalitet i alla delar av välfärden. Därför bör det ställas krav på att löner, försäkringar och tjänstepension är i nivå med kollektivavtal för att driva verksamhet med offentlig finansiering. Arbetsorganisation, ledarskap och arbetsmiljö behöver också förbättras. Många av de viktiga välfärdsyrkena präglas idag av stress, press och rekryteringsproblem. Detta går självklart ut över kvaliteten på verksamheten.

För att kunna säkra kvaliteten i välfärden på lång sikt behöver bland annat sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll under hela arbetslivet, genom bättre tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning. Men inte heller dessa ord ger något resultat vid sökning i betänkandet.

Och även om man inte är intresserad av personalens villkor och förutsättningar så är krav på villkor i nivå med kollektivavtal ett mycket bra sätt att begränsa vinster i välfärdsföretag, eftersom skattepengar som är avsedda för tjänstepension, försäkringar och ob-tillägg i mindre företag inom t ex HVB-hem, hemtjänst och personlig assistans då garanterat skulle gå till just det.

 

 

Skattepolitisk expert och utredare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund