Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

TCObloggar 2022-06-23

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

TCO:s ståndpunkter i sak i pensionsfrågor beskrivs bäst genom att läsa kollegan Lena Orpanas bloggar.

Men också regelverken kring statens budget och hur den beslutas har en betydelse för den senaste tidens turbulens. Den 64-åring som denna vinter och vår försökt få reda på hur villkoren som pensionär skulle bli om hen lämnar arbetslivet vid 65 har inte haft mycket vägledning för ett så livsavgörande beslut att hämta.

Det finanspolitiska ramverket, inte minst reglerna i budgetlagen och riksdagsordningen (RO) om utformning och beslutsgång, finns till av en anledning. Utgifter och inkomster i statens budget ska behandlas samlat där alla frågor vägs mot varandra i ett sammanhang. Beslut kring pensioner behöver vara ännu mer långsiktiga än så och därför finns en bred överenskommelse kring hantering och att pensionssystemet ska vara avskilt från statsbudgeten.

Ändå har vi den senaste tiden sett en pensionscirkus som skulle kunnat sluta med lotteri. Samtliga partier har avvikit från alla principer om hur beslut om statens finanser ska gå till.

Slutresultatet är att garantipensionen och bostadstillägget höjs. Det vinnande förslaget fick en röst mer än motförslaget, att garantitillägget och bostadstillägget höjs i princip lika mycket men med en lite annan fördelning.

När man ser kommentarer efteråt från partiernas företrädare beskrivs dock skillnaden som mellan himmel och helvete.

Det är nu hög tid för politiken att vända blad. Återgå till arbetsformerna genom pensionsgruppen. Håll pensionerna i pensionssystemet. Och återgå till att besluta om statens finanser i enlighet med budgetlagen och riksdagsordningen.

Detta har hänt

För att acceptera att stå bakom att Magdalena Andersson skulle tillträda som statsminister krävde Vänsterpartiet en höjning av de lägsta pensionerna. Eftersom en sådan överenskommelse inte skulle vara i linje med hur arbetet med pensionsfrågor ska gå till enligt överenskommelse sedan 25 år med M, C, KD, L, gällde att hitta på något till pensionärerna som inte var pension.

Garantitillägg i bostadstillägget uppfanns. Detta sågades vid markytan av de allra flesta myndigheter och organisationer i remissrundan. Utöver att ytterligare krångla till det så var det utformat med mycket höga marginaleffekter mot inkomstpension, dvs arbete. Till och med över 100 % skulle den som arbetar ett år längre kunnat få som resultat.

Regeringen lade ändå fram förslaget om garantitillägg i vårändringsbudgeten. Detta i strid mot Budgetlagen. I ändringsbudget ska inte varaktiga reformer föreslås, bara akuta justeringar av innevarande års statsbudget. Av detta skäl är också möjligheten för oppositionen att väcka motförslag i motioner ytterst begränsad enligt Riksdagsordningen (RO).

Det löste i sin tur oppositionen M, SD, KD, L med att istället för motioner, vilka är offentliga och kan granskas av utomstående, istället lägga ett utskottsinitiativ med budgetposter på finansutskottets bord. Det är inte uttryckligen förbjudet i RO. Och i riksdagen tycks praxis numera vara att allt som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet, om man har en rösts övervikt.

Motförslaget till garantitillägget blev då höjd garantipension och bostadstillägg.

I sista sekund gjordes en ny överenskommelse mellan S, C, V och MP om höjd garantipension och bostadstillägg, fast med lite annan fördelning av beloppen. Detta förslag kunde dock inte läggas på bordet eftersom de inte hade en rösts övervikt i utskottet.

Så vid omröstningen i riksdagens kammare blev resultatet att inget förslag fick bifall. Istället lade regeringen fram en extra ändringsbudget innehållande vårändringsbudgeten med en ny pensionsvariant. Detta är givetvis helt i strid med Budgetlagen då ”särskilda skäl” krävs för extra ändringsbudgetar och omröstningsstrul i riksdagen inte omnämns i några förarbeten som exempel.

Eftersom det enda riksdagens 8 partier kan komma överens om nuförtiden är att de vill släppas ut ur riksdagshuset till midsommar blev denna extra ändringsbudget snabbehandlad, samma utskottsinitiativ (icke offentligt) lades och omröstningen genomfördes med resultatet höjd garantipension och bostadstillägg. Vilket också skulle blivit fallet om en röst fallit på andra alternativet, eller lotten fått tas till.

Ekonomisk politik

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.