Statens måste betala mer för välfärdstjänsterna

TCObloggar 2019-06-12

Staten behöver ta över mer av finansieringen av välfärdstjänsterna. Det är den enda rimliga slutsatsen av den analys som Magdalena Andersson presenterade av kommande behov av resurser till kommunerna. Reformera utjämningssystemet, gärna, men det kommer inte att räcka. Stora höjningar av den kommunala inkomstskatten behöver undvikas och därför måste en växande andel betalas från andra skatter. Det är en viktig del i en kommande bred skattereform.

Idag presenterade Magdalena Andersson Finansdepartementets analys av välfärdens behov den närmsta två mandatperioderna. 90 miljarder kronor, utöver redan utlovat, och mer än hälften av alla nytillkommande personer på arbetsmarknaden behövs till välfärdstjänsterna inom vård, utbildning, omsorg i kommuner och regioner. Detta enbart utifrån de demografiska förändringarna, fler barn och äldre.

Utjämningen av såväl inkomster, skillnader i skattekraft och kostnader, skillnader i förutsättningar, är till för att alla kommuner ska ha möjlighet att finansiera verksamheten så att det är skillnader i prioriteringar och effektivitet som avgör om kommunalskatten är högre eller lägre. Ändå skiljer det redan idag sex kronor på varje hundralapp i kommunalskatt från den lägsta till den högsta.

De 90+ miljarder Andersson talar om motsvarar 3 – 4 kronor högre kommunalskatt. Dock inte alls jämnt fördelat över landet, utan mer där skatten redan är högre. Det är inte rimligt. Jag är visserligen övertygad om att vård, utbildning och omsorg även i fortsättningen kommer att utvecklas med nya metoder, digitalisering och ny teknik etc. som gör att produktiviteten fortsätter att stiga. Men pengatillskottet till verksamheterna kommer att behöva vara av den omfattningen att statlig finansiering är nödvändig. En viktig del i ett arbete med en bred skattereform är därför att skapa långsiktigt stabil finansiering av välfärdstjänsterna på ett rimligt likvärdig sätt.

Om detta skriver jag också i en debattartikel i Dagens Samhälle

Skattepolitisk expert och utredare

Almedalen närmar sig!

Snart flyttar vi in i TCO-landet och du är varmt välkommen dit. Mellan den 30 juni och 3 juli fyller vi och våra medlemsförbund TCO-landet med mängder av intressanta seminarier och evenemang.

Här hittar du hela listan

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar ny statistik över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer

Se hur politik tar form i praktiken

Framtidens politik kräver fler kompromisser så självklart anordnas "Kompromisskampen" mellan ungdomsförbund och studentförbund även i årets Almedal.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund