Snäv vinstbegränsning fel svar på fel fråga.

TCObloggar 2018-01-19

Tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden då vinstbegränsning i sig är inte lösning på de olika problem och brister som idag  finns i välfärdssektorn. Kvalitetskrav, förändrade ersättningsmodeller och inte minst krav på goda anställnings- och arbetsvillkor i välfärdstjänsterna är vad som är angeläget.

De olika verksamheterna har mycket olika förutsättningar och behov. Att man lägger Hälso-och sjukvården utanför regleringen med motivering att denna har andra förutsättningar visar detta. Men det är väldigt stora skillnader mellan äldreboende, gymnasieskola och personlig assistans också. Ändå ska dessa verksamheter in under ett gemensamt regelverk.

Det är mycket anmärkningsvärt att personalens anställnings- och arbetsvillkor inte beaktas överhuvudtaget. Kvaliteten i välfärdstjänsterna är helt beroende av personalen och dess kompetens och förutsättningar att göra ett bra arbete. Detta har jag tidigare bloggat om.

Att det i vissa fall är möjligt att, trots både hög kvalitet och goda anställningsvillkor, generera orimligt stor vinst betyder att det är helt nödvändigt att också se över olika ersättningsmodeller. Ett sådant överskott ska inte plöjas ned i befintlig verksamhet utan göra nytta någon annanstans.

Att konstruktionen på vinstbegränsningen dessutom är olämplig visas tydligt genom att de icke-vinstutdelande verksamheterna måste undantas för att de ska kunna fortsätta att verka och utvecklas.

Många aktörer hänvisar till olika opinionsundersökningar som ska bekräfta deras åsikt. TCO har gett Novus uppdraget att fråga hur folk ser på vinstfrågan, och hela 85 % svarade att de tycker det är viktigt att regeringen och oppositionen kommer överens om spelreglerna för olika utförare i välfärdssektorn.

Det gagnar varken dem som använder välfärdstjänsterna eller dem som driver dem att beslut om grundläggande regelverk inte är stabila. Istället skulle det behövas sektorsvisa och blocköverskridande översyner av villkoren för offentligt finansierade välfärdstjänster.

Se också TCO:s remissvar på Välfärdsutredningen och Eva Nordmarks kommentar till den.

Skattepolitisk expert och utredare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund