Snäv vinstbegränsning fel svar på fel fråga.

TCObloggar 2018-01-19

Tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden då vinstbegränsning i sig är inte lösning på de olika problem och brister som idag  finns i välfärdssektorn. Kvalitetskrav, förändrade ersättningsmodeller och inte minst krav på goda anställnings- och arbetsvillkor i välfärdstjänsterna är vad som är angeläget.

De olika verksamheterna har mycket olika förutsättningar och behov. Att man lägger Hälso-och sjukvården utanför regleringen med motivering att denna har andra förutsättningar visar detta. Men det är väldigt stora skillnader mellan äldreboende, gymnasieskola och personlig assistans också. Ändå ska dessa verksamheter in under ett gemensamt regelverk.

Det är mycket anmärkningsvärt att personalens anställnings- och arbetsvillkor inte beaktas överhuvudtaget. Kvaliteten i välfärdstjänsterna är helt beroende av personalen och dess kompetens och förutsättningar att göra ett bra arbete. Detta har jag tidigare bloggat om.

Att det i vissa fall är möjligt att, trots både hög kvalitet och goda anställningsvillkor, generera orimligt stor vinst betyder att det är helt nödvändigt att också se över olika ersättningsmodeller. Ett sådant överskott ska inte plöjas ned i befintlig verksamhet utan göra nytta någon annanstans.

Att konstruktionen på vinstbegränsningen dessutom är olämplig visas tydligt genom att de icke-vinstutdelande verksamheterna måste undantas för att de ska kunna fortsätta att verka och utvecklas.

Många aktörer hänvisar till olika opinionsundersökningar som ska bekräfta deras åsikt. TCO har gett Novus uppdraget att fråga hur folk ser på vinstfrågan, och hela 85 % svarade att de tycker det är viktigt att regeringen och oppositionen kommer överens om spelreglerna för olika utförare i välfärdssektorn.

Det gagnar varken dem som använder välfärdstjänsterna eller dem som driver dem att beslut om grundläggande regelverk inte är stabila. Istället skulle det behövas sektorsvisa och blocköverskridande översyner av villkoren för offentligt finansierade välfärdstjänster.

Se också TCO:s remissvar på Välfärdsutredningen och Eva Nordmarks kommentar till den.

Skattepolitisk expert och utredare

Therese Svanström, ny ordförande i TCO!

– Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått det här förtroendet.

Ta del av pressmeddelandet

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

TCO:s förslag

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Se seminariet i efterhand

Till inspelningen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund