Snäv vinstbegränsning fel svar på fel fråga.

TCObloggar 2018-01-19

Tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden då vinstbegränsning i sig är inte lösning på de olika problem och brister som idag  finns i välfärdssektorn. Kvalitetskrav, förändrade ersättningsmodeller och inte minst krav på goda anställnings- och arbetsvillkor i välfärdstjänsterna är vad som är angeläget.

De olika verksamheterna har mycket olika förutsättningar och behov. Att man lägger Hälso-och sjukvården utanför regleringen med motivering att denna har andra förutsättningar visar detta. Men det är väldigt stora skillnader mellan äldreboende, gymnasieskola och personlig assistans också. Ändå ska dessa verksamheter in under ett gemensamt regelverk.

Det är mycket anmärkningsvärt att personalens anställnings- och arbetsvillkor inte beaktas överhuvudtaget. Kvaliteten i välfärdstjänsterna är helt beroende av personalen och dess kompetens och förutsättningar att göra ett bra arbete. Detta har jag tidigare bloggat om.

Att det i vissa fall är möjligt att, trots både hög kvalitet och goda anställningsvillkor, generera orimligt stor vinst betyder att det är helt nödvändigt att också se över olika ersättningsmodeller. Ett sådant överskott ska inte plöjas ned i befintlig verksamhet utan göra nytta någon annanstans.

Att konstruktionen på vinstbegränsningen dessutom är olämplig visas tydligt genom att de icke-vinstutdelande verksamheterna måste undantas för att de ska kunna fortsätta att verka och utvecklas.

Många aktörer hänvisar till olika opinionsundersökningar som ska bekräfta deras åsikt. TCO har gett Novus uppdraget att fråga hur folk ser på vinstfrågan, och hela 85 % svarade att de tycker det är viktigt att regeringen och oppositionen kommer överens om spelreglerna för olika utförare i välfärdssektorn.

Det gagnar varken dem som använder välfärdstjänsterna eller dem som driver dem att beslut om grundläggande regelverk inte är stabila. Istället skulle det behövas sektorsvisa och blocköverskridande översyner av villkoren för offentligt finansierade välfärdstjänster.

Se också TCO:s remissvar på Välfärdsutredningen och Eva Nordmarks kommentar till den.

Skattepolitisk expert och utredare

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund