Marginalskatter i en skattereform - vad är optimalt?

TCObloggar 2019-04-24

Hur ser optimalt utformade marginalskatter ut? I en ESO-rapport presenteras teori och modeller. Inkomstskatterna bör reformeras så att de högsta marginalskatterna sänks, menar även TCO. Det behövs inte minst för kompetensförsörjningen av både näringsliv och välfärdstjänster.

Individers beslut att ta på sig fler arbetstimmar eller mer krävande, och bättre avlönade arbetsuppgifter påverkas av marginalskatten. Skatteintäkterna bestäms av den genomsnittliga skatten. Utifrån dessa enkla iakttagelser kan man söka det optimala skattesystemet. I ”Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning” redogörs för teori och modeller av optimal inkomstbeskattning, samt omsätter detta i två varianter på reformerad inkomstskatt.

Rapporten är mycket intressant och givande läsning. Den presenterades och diskuterades idag på ett ESO-seminarium där även jag hade möjlighet att kommentera frågorna. Du finner rapporten, såväl som websändningen av seminariet här.https://eso.expertgrupp.se/seminarium/en-reformerad-inkomstbeskattning-sa-kan-den-se-ut/

I min kommentar lyfte jag bl a att det är angeläget att sänka marginalskatterna för de 40 % av alla heltidsarbetande tjänstemän som idag har mer än 50 % i skatt på den sist intjänade hundralappen. Det handlar både om att Sverige ska vara attraktivt i den internationella konkurrensen och att vi ska kunna personalförsörja och finansiera välfärdstjänsterna. Bland dem som idag ligger ganska nära elloer över brytpunkten för statlig inkomstskatt finns t ex många barnmorskor, lärare, IT-tekniker, snickare och poliser. Det handlar om arbetsutbud i arbetstid, men också i utbilnding, vidareutbildning, ansvar och chefsskap.

När man lyssnar på skattedebatten kan man få intrycket att den statliga inkomstskatten, särskilt värnskatten, skulle stå för en bärande del av skatterna. I själva verket står hela den statliga inkomstskatten för ca 3 % av skatteinkomsterna, värnskatten för 0,3 %. Att genomföra en ordentlig reformering av marginalskatterna är därför ett fullt rimligt inslag i en bredare skattereform. 

Skattepolitisk expert och utredare

Välkommen på seminarium!

Den 20:e september samtalar vi om hur en skattereform kan bidra till en mer effektiv bostadsmarknad.

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig mer om den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden

Läs mer och se våra filmer

TCO gratulerar Sveriges nya arbetsgivarminister

TCO är glada och stolta över att vår tidigare ordförande, Eva Nordmark, utsetts till ny arbetsmarknadsminister

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund