Lika skatt för lika arbete

TCObloggar 2016-11-03

Idag överlämnas utredningen om översyn av 3:12-reglerna, eller fåmansbolagsskattereglerna. Den höga skatten på arbetsinkomst jämfört med skatten på kapitalinkomst är skälet till att det överhuvudtaget behövs särskilda regler för beskattning av ägare till fåmansbolag. Det är helt enkelt allt för mycket att vinna på att ta ut sin inkomst som utdelning istället för lön för den som har ett aktiebolag, är delägare i ett bolag där man har ett stort inflytande.

Därför vill jag här slå ett slag för sänkt inkomstskatt!

Sedan nuvarande regelverk infördes 2006 har den högsta marginalskatten på arbetsinkomst ökat till 60 procent, 70 procent när arbetsgivaravgiften räknas in. Samtidigt har bolagsskatten sänkts från 28 procent till 22 procent. Kapitalinkomstskatten på dessa utdelningar är effektivt 20 procent, mot 30 procent för noterade och 25 procent för onoterade aktieutdelningar.

Det innebär att en utdelning för en fåmansbolagsdelägare beskattas med 37 procent medan en arbetsinkomst beskattas med upp till det dubbla, 70 procent.

Samtidigt har reglerna för hur mycket kapitalinkomst en ägare får ta ut till låg beskattning har blivit betydligt mer generösa. Det gäller särskilt den s.k. förenklingsregeln, som innebär att ägaren idag får ta ut upp till 2.75 inkomstbasbelopp, 156 000 kronor som lågbeskattad kapitalinkomst utan att ta ut en enda krona i lön.

Inkomstomvandling stötande lönsamt

Det innebär att den som har möjlighet att lägga en del av sin inkomst inom ramen för att vara fåmansbolagsdelägare har väldigt mycket att vinna på det, jämfört med en anställning. Särskilt ovanför brytpunkten för statlig inkomstskatt (36 900), där skatten ökar med 20 procentenheter för varje hundralapp, samtidigt som alla socialförsäkringar faller ifrån.

Lika skatt för lika arbete betyder förstås inte att entreprenör och företagare ska betala precis samma skatt som en anställd, risken är ju oftast betydligt större, liksom ansvaret. Men dagens regelverk gör att det blir orimligt stor skillnad i beskattningen även för den som inte alls tar någon ekonomisk risk eller särskilt ansvar för andra.

När utredningen framöver debatteras kommer säkert fokus att ligga helt på villkor för företagandet. Utredningen föreslår en del skärpningar i regelverken för hur mycket kapitalinkomst en delägare maximalt kan ta ut, inklusive skärpningar av förenklingsregeln. Skattesatsen förslås dessutom höjas till från 20 % till 25 %, att jämföra med de 30 % som vanliga aktieutdelningar beskattas med. Självklart kommer därför mycket av diskussionen handla om försämringar i villkor för företagande, och försämringar för delägare.

Därför vill jag inleda med att debatten måste ta sitt avstamp i det faktum att arbetsinkomster, särskilt via den statliga inkomstskatten, beskattas så hårt att drivkraften för att omvandla de högre inkomsterna till kapitalinkomst blir så stora. Lika viktigt är därför att sänka de högsta marginalskatterna!

Skattepolitisk expert och utredare

Therese Svanström, ny ordförande i TCO!

– Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått det här förtroendet.

Ta del av pressmeddelandet

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

TCO:s förslag

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Se seminariet i efterhand

Till inspelningen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund