Använd bostäderna bättre - kan en skattereform bidra?

TCObloggar 2019-09-20

Idag presenterade vi rapporten "Att använda bostäderna bättre" vid ett seminarium i TCO-huset under rubriken "Hur kan en skattereform bidra till en mer effektiv bostadsmarknad".

Situationen på bostadsmarknaden har blivit så pressad att det nu är ett stort problem för arbetsmarknadens funktionssätt. Folk kan inte flytta till ett jobb, företag misslyckas med rekrytering. Därför har TCO nu tagit upp frågan hur en skattereform, hur förändringar på skatteområdet kan bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad.

Det behövs en stor nyproduktion, och därmed bättre förutsättningar för ett ökat byggande. Men, bostadsinvesteringar har ett 100-årigt perspektiv. 99 % av de bostäder vi ska bo i nästa år finns redan. Några förslag för att få ett effektivare användande, genom att göra det lättare att flytta och få fart på de flyttkedjor som behövs presenteras i rapporten

Vid seminariet medverkade också Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef Stockholms handelskammare, Peter Englund, professor, Handelshögskolan och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna. 

Skattepolitisk expert och utredare

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund