Omställning och vidareutbildning på den finska arbetsmarknaden

TCObloggar 2021-12-03

För några veckor sedan träffade jag och TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch en representant från Finlands tjänstemannaorganisation STTK för att diskutera våra länders respektive omställningssystem, och system för vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi visste sedan tidigare att det finska systemet innehåller flera spännande och kreativa inslag som vi kan ha nytta av i vårt tänkande kring det svenska omställningssystemet.

I Finland finns sedan 2019 en partsgemensam fond – Sysselsättningsfonden – som bland annat förvaltar arbetslöshetsförsäkringen och ett studiestöd för yrkesaktiva, vuxenutbildningsstödet. Det finska stödet har flera likheter med det studiestöd som de svenska parterna förhandlat fram, vad gäller syfte, kvalifikationskrav och varaktighet. Till skillnad från det kommande svenska omställningsstudiestödet är det finska vuxenutbildningsstödet en del av det offentliga socialförsäkringssystemet.

Även om det finska systemet bara har varit i drift sedan 2019 fick vi ta del av några finska erfarenheter av ett verksamt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Den kvinnliga dominansen bland de studerande med vuxenutbildningsstöd i Finland är slående, 76 procent av de cirka 27 000 personerna med vuxenutbildningsstöd under 2020 var kvinnor. Majoriteten, 52 procent, var också i åldersspannet 31 till 40 år och en stor andel (34 procent) jobbade i sociala eller hälsovårdande yrken.

STTK berättade att flera viktiga frågor väckts under det senaste året, till exempel att fler män och personer i den privata sektorn behöver övertygas om att vidareutbilda sig, eftersom de löper en jämförelsevis större risk för arbetslöshet på grund av samhällets digitalisering och den pågående förändringen av våra arbetssätt. STTK ser även ett behov av förbättrade möjligheter att kombinera arbete och studier vilket, liksom i Sverige, efterfrågas av många medlemmar.

Åter i Sverige driver TCO bland annat frågan om ett utbildningssystem som kan ge tjänstemännen de utbildningar som de behöver för att kunna utvecklas i takt med behoven inom sin bransch, och på arbetsmarknaden i stort. TCO har tidigare visat att många tjänstemän anser att de kurser som de behöver för sin vidareutbildning och kompetensutveckling saknas i det svenska utbildningssystemet.

När vi träffar STTK står det klart att de har ett liknade problem med utbildningsutbudet och att utbudet av kurser och utbildningar på olika sätt inte fullt ut tillfredsställer de behov som finns på arbetsmarknaden. Det finska omställningssystemet kommer efter årsskiftet att kompletteras med en ny organisation, som på svenska kommer att heta Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets uppdrag blir att stödja producenter av kompetens- och sysselsättningstjänster samt ge utvecklingen av tjänsterna kontinuitet. Servicecentret ska rikta sig till utbildningsanordnare, högskolor, myndigheter och andra aktörer som utför tjänster för "kontinuerligt" lärande – motsvarande vårt livslånga lärande. Servicecentret ska även kunna finansiera riktade tjänster och bevilja stöd för att anordna utbildningar. Servicecentret ska använda "prognostiseringsuppgifter och den regionala lägesbilden" till grund för sina beslut.

Även om vi gör flera saker olika i Sverige och Finland så är det inspirerande att få en inblick i den finska modellen och hur de tar sig an de utmaningar som omger det livslånga lärandet. Vi från TCO och STTK gör liknande analyser av behovet av ett utbildningsutbud som möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Men Finland ligger sannolikt något före Sverige i arbetet med ett system för vidareutbildning och kompetensutveckling vilket gör det högintressant för oss på TCO att följa utvecklingen i vårt östra grannland.

Förresten, vi träffade STTK i Teams men har du den stora lyckan att resa till Helsingfors IRL så missa inte att besöka Kelas gamla huvudkontor på Nordenskiöldsgatan 12. Kela är den finska myndighet – eller Folkpensionsanstalten som myndigheten heter på svenska – som i grova drag motsvarar Försäkringskassan. Men det är för den fantastiska kulturhistoriska upplevelsen att se en byggnad av Alvar Aalto man ska besöka Kela.

Jag rekommenderar att du bokar en guidad visning.

Utredare ekonomi och arbetsliv

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.