OECD: Maastricht-reglerna måste modifieras

TCObloggar 2016-09-23

Industriländernas samarbetsorganisation OECD publicerade igår en dyster läsning för världens industriländer. Den uppdaterade prognosen visar på en dämpad tillväxt i år och endast en marginell ökning nästa år.

Industrivärlden har, menar OECD, fastnat i en ”låg-tillväxtfälla”. Vi har hamnat i en ond cirkel där låga tillväxtförväntningar lägger en våt filt över handel, investeringar, produktivitet och löner. Detta försvagar efterfrågan ytterligare, vilket leder till än svagare förväntningar om framtiden.

De ekonomisk-politiska åtgärderna har varit otillräckliga. Strukturella tillväxtbefrämjande reformer har inte vidtagits. På grund av höga skuldnivåer i flera länder och restriktiva budgetregler inom EU har finanspolitiken inte kunnat användas.

Penningpolitiken får därför ensamt dra lasset. Centralbankerna har sänkt styrräntorna till rekordlåga, ofta negativa, nivåer och köpt upp betydande delar av obligationsstocken. Denna politik har bidragit till stigande aktie- och bostadspriser. Men den har inte varit tillräcklig för att bryta utvecklingen.

”Om denna politikinriktning består, kommer den svaga tillväxten att fortsätta”, skriver OECD.

OECD menar att tillväxtbefrämjande reformer måste till. Dessa måste dock utformas så att reformernas negativa kortsiktiga effekter minimeras och deras vinster fördelas brett i samhället. Ökad produktivitet och jämlikhet måste gå hand i hand.

OECD tar också – äntligen – bladet från munnen och kräver en koordinerad finanspolitisk expansion i industriländerna. Kanada, USA och Japan har redan börjat göra detta medan EU tvekar.

EU måste modifiera det stela regelverket i Stabilitets- och tillväxtpakten, vilket starkt begränsar EU-ländernas möjligheter till budgetunderskott. Regelverket måste ändras så att EU-länderna kan bedriva en mer expansiv finanspolitik, exempelvis genom att genom att undanta nettoinvesteringar från budgetbalanskravet. Europa måste utnyttja det historiskt låga (ofta negativa) ränteläget för att finansiera nödvändiga offentliga investeringar, vilka bör inriktas på infrastruktur (transport, energi och IT) och utbildning (se vidare OECD:s juni-prognos).

Europafacket har i flera år förespråkat ökade offentliga investeringar, lättnader i regelverket och åtgärder mot ökande ojämlikhet. Det är utmärkt att OECD är med på tåget.

Senior ekonom

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund