Kastar FI ut barnet med badvattnet?

TCObloggar 2014-11-12

Finansinspektionen har idag lagt fram ett förslag om obligatorisk amortering av bostadslån för löntagare

Låt mig först konstatera att FI försöker åtgärda ett allvarligt samhällsekonomiskt problem, som också TCO varnat för. För hög skuldsättning har varit en viktig orsak till de flesta allvarliga ekonomiska kriser som världen drabbats av under de senaste 100 åren. Svenska hushåll har idag mycket höga skulder, både i historisk och internationell jämförelse.

Mycket i det FI skriver är klokt och väl genomtänkt. Det är viktigt att systemet blir I synnerhet uppskattar jag den flexibilitet som man tänker sig. Människor

Den exakta utformningen är ännu inte klar.

Det finns dock en

Det tycks dock vara klart att FI anser att alla bolånetagare måste amortera alla skulder som överstiger 50% av husets/lägenhetens marknadsvärde när lånet tas. Detta skulle enligt min mening få mycket stora både privatekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser.

Antag att någon köper ett hus vid 33 års ålder och belånar det till 85%. Denne kommer då att tvingas betala av på sin skuld under hela sitt yrkesaktiva liv och kommer inte att uppfylla FI:s kriterium på 50% belåning förrän på pensionsdagen (givet att vi fortfarande har pensionering vid 65 år då).

Antag vidare att husets marknadsvärde kommer att följa den allmänna löneökningstakten i ekonomin på, säg, 4% per år. Detta är ett mycket försiktigt antagande och förutsätter ett bostadsbyggande på en helt annan nivå än under de senaste decennierna.

På 32  år kommer då huset att öka 250% i värde. Den faktiska belåningsgraden (skuldens andel av det aktuella marknadsvärdet) kommer då att uppgå till 14%. FI:s amorteringskrav kommer alltså innebära att de flesta i praktiken kommer att tvingas betala av i stort sett hela sin skuld.

En sådan låg skuld kan säkert ha fördelar för vissa

Amort

 

Senior ekonom

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund