Konkurrenskraft och långsiktighet bör prioriteras i forskningspolitiken

TCObloggar 2015-11-05

Sveriges industri- och tjänstesektor kännetecknas av ett högt kunskapsinnehåll. Man brukar säga att Sverige konkurrerar med kunskap, inte med låga löner. Forskning och innovationer är därför avgörande för vår konkurrenskraft och därmed vår ekonomiska tillväxt på längre sikt. Tillväxten är i sin tur av stor betydelse för att vi ska kunna finansiera framtidens välfärd och skapa fler och bättre jobb.

I dagarna har TCO lämnat ett så kallat inspel med synpunkter till regeringen inför den kommande forskningspropositionen, som ska läggas på riksdagens bord hösten 2016. I dokumentet föreslår vi en lång rad konkreta åtgärder för att stärka forskningens kvalitet och öka dess bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft, liksom till våra kunskaper om hur vi kan bygga ett mer hållbart samhälle och arbetsliv.

Mycket kortfattat fokuserar TCO på fyra huvudområden, som i sin tur innehåller ett antal delförslag:

 • - Fördelningen av forskningsanslag
 • - Anställningsvillkor och karriärvägar för unga forskare
 • - Satsningar på behovsmotiverad och innovationsfrämjande forskning i samverkan med näringsliv och offentlig sektor
 • - Forskning om arbetsmiljö och utbildningsvetenskap
 • I de flesta frågor anlägger vi också ett genusperspektiv i syfte att öka jämställdheten i akademin, eftersom vi tror att det ökar forskningens kvalitet och genomslagskraft. Den som vill läsa mer kan ladda ned vårt inspel här.

  Visste du att kvinnor tar ut 69,7 % av alla föräldradagar?

  TCO:s nya jämställdhetsindex visar att vi är på väg åt rätt håll men det tar tid. Med nuvarande utvecklingstakt kommer män och kvinnor att dela lika år 2040.

  Läs mer

  TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

  EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

  Läs mer

  Välkommen till TCO:s konferens om framtidens arbetsmarknad

  Vi diskuterar kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och bra välfärd.

  Läs mer

  Hitta ditt fackförbund

  Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund