Ersätt karensdagen med karensavdrag

TCObloggar 2014-05-10

Karensdagen inom sjukförsäkringen diskuteras nu flitigt i media och idag skriver DN att alla partier vill se över gällande ordning och att frågan ska tas upp inom parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det låter lovande! TCO har förslag som bör tas med i diskussionen.

TCO driver inte frågan om ett borttagande av karensdagen, då vi ser ett värde i högre självrisk för riktigt korta sjukfall. Det finns risk för överutnyttjande om karensdagen tas bort, men framför allt finns risk att försäkringens legitimitet skulle skadas. Däremot anser vi att karensdagens konstruktion är olämplig och orättvis i och med att den slår väldigt olika för olika grupper. Vi tycker också att man kan ifrågasätta om det finns behov av så hög självrisk som 100 procent vid en dags sjukfrånvaro.

TCO har två alternativa förslag till lösningar (s 21-23 i "35 förslag för en bättre sjukförsäkring"). Det första alternativet är att byta karensdagen mot ett karensavdrag om en andel av veckolönen (1/20) eller månadslönen (1/30). Detta skulle ge samma självrisk som idag för en person med månadslön, dvs att självrisken är 100 procent av inkomstbortfallet vid en dags sjukfrånvaro och 20 procent från andra sjukfrånvarodagen (då ersättningsnivån är 80 procent av inkomsten).

Det stora inkomstbortfall som karensdagen innebär kan dock leda till sjuknärvaro. Det kan också leda till två dagars sjukfrånvaro när det egentligen hade räckt med en sjukfrånvarodag, på grund av att den stora inkomstförlusten redan har gjorts första sjukfrånvarodagen. Vi ser ett sätt att mildra båda dessa potentiella negativa effekter genom vårt alternativa förslag som går ut på att dela upp karensdagen (karensavdraget) på de två första sjukfrånvarodagarna. I stället för 100 procent självrisk första sjukfrånvarodagen och 20 procent andra sjukfrånvarodagen, skulle det i sådant fall bli 60 procent självrisk både första och andra dagen i sjukfallet. Vid sjukfrånvaro som är två dagar eller längre blir inkomstbortfallet lika stort med båda förslagen, medan det alternativa förslaget ger mindre inkomstbortfall vid en dags sjukfrånvaro.

Vi hoppas så klart att Gunnar Axén och Parlamentariska socialförsäkringsutredningen tittar närmare på våra förslag när de diskuterar karensdagen vid sitt nästa möte.

 

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund