Ersätt karensdagen med karensavdrag

TCObloggar 2014-05-10

Karensdagen inom sjukförsäkringen diskuteras nu flitigt i media och idag skriver DN att alla partier vill se över gällande ordning och att frågan ska tas upp inom parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det låter lovande! TCO har förslag som bör tas med i diskussionen.

TCO driver inte frågan om ett borttagande av karensdagen, då vi ser ett värde i högre självrisk för riktigt korta sjukfall. Det finns risk för överutnyttjande om karensdagen tas bort, men framför allt finns risk att försäkringens legitimitet skulle skadas. Däremot anser vi att karensdagens konstruktion är olämplig och orättvis i och med att den slår väldigt olika för olika grupper. Vi tycker också att man kan ifrågasätta om det finns behov av så hög självrisk som 100 procent vid en dags sjukfrånvaro.

TCO har två alternativa förslag till lösningar (s 21-23 i "35 förslag för en bättre sjukförsäkring"). Det första alternativet är att byta karensdagen mot ett karensavdrag om en andel av veckolönen (1/20) eller månadslönen (1/30). Detta skulle ge samma självrisk som idag för en person med månadslön, dvs att självrisken är 100 procent av inkomstbortfallet vid en dags sjukfrånvaro och 20 procent från andra sjukfrånvarodagen (då ersättningsnivån är 80 procent av inkomsten).

Det stora inkomstbortfall som karensdagen innebär kan dock leda till sjuknärvaro. Det kan också leda till två dagars sjukfrånvaro när det egentligen hade räckt med en sjukfrånvarodag, på grund av att den stora inkomstförlusten redan har gjorts första sjukfrånvarodagen. Vi ser ett sätt att mildra båda dessa potentiella negativa effekter genom vårt alternativa förslag som går ut på att dela upp karensdagen (karensavdraget) på de två första sjukfrånvarodagarna. I stället för 100 procent självrisk första sjukfrånvarodagen och 20 procent andra sjukfrånvarodagen, skulle det i sådant fall bli 60 procent självrisk både första och andra dagen i sjukfallet. Vid sjukfrånvaro som är två dagar eller längre blir inkomstbortfallet lika stort med båda förslagen, medan det alternativa förslaget ger mindre inkomstbortfall vid en dags sjukfrånvaro.

Vi hoppas så klart att Gunnar Axén och Parlamentariska socialförsäkringsutredningen tittar närmare på våra förslag när de diskuterar karensdagen vid sitt nästa möte.

 

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund