Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

TCObloggar 2022-06-28

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Frihet och demokrati nedmonteras systematiskt genom att grundläggande rättigheter som yttrande- och mötesfriheten och strejkrätten begränsas, och genom våld mot dem som kämpar för sina och andras rättigheter.

Det är en oerhört oroande utveckling. Att ha möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter är helt centralt i ett öppet samhälle och nödvändigt för ansvarsutkrävande. Nu tystas människor i allt högre utsträckning och under mer brutala former när fler och fler människor lever under auktoritära regimer.

Våld används för att tysta fackliga aktivister

Konsekvenserna för dem som trots det fortsätter sin kamp för rättigheter och frihet kan bli förödande. Vi har under året sett hur Lukasjenkos grymma regim fängslat stora delar av ledarskiktet i den oberoende fackliga rörelsen i Belarus (länk till nyhet/blogginlägg om detta på tco.se). I Myanmar förklarade militärjuntan kort efter sitt illegala maktövertagande 16 fackliga organisationer olagliga och arbetstagare och fackligt aktiva misshandlades, arresterades och mördades när de deltog i demonstrationer och strejker.

Det endemiska och brutala våldet mot fackligt aktiva i Guatemala fortsatte under 2022 – det är fortfarande bokstavligt talat livsfarligt att engagera sig fackligt i landet. Mordet på 35-åriga Cinthia del Carmen Pineda Estrada, grundskollärare och ledare för lärarfacket Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, är ett tragiskt exempel på det. Den 7 maj 2021 sköts Cinthia till döds framför sitt hus. Ingen har ställts till svars för mordet. Ytterligare 16 fackliga ledare mördades under året och väldigt många fler utsattes för dödshot och trakasserier i syfte att tysta dem.


Lagstadgat skydd eller förtryck av rättigheter i arbetslivet?

Årets rättighetsindex noterar framsteg på vissa håll för att stärka det lagstadgade skyddet för arbetstagares rättigheter, i bland annat USA och i Uganda. På många andra håll har dessvärre repressiva lagar använts för att förstärka förtrycket av arbetstagares rättigheter. I Egypten infördes exempelvis nya lagar som ytterligare begränsar yttrande- och mötesfriheten. Bland annat antogs lagstiftning som tillåter offentliga förvaltningar att säga upp alla tjänstemän som misstänkts för att tillhöra grupper klassade som "terrorister" såväl som de som "skadar offentliga tjänster eller statens ekonomiska intressen”. I november cementerades också det permanenta undantagstillståndet, vilket gör att fler civila kan hänvisas till militärdomstolar och urholkar rätten till en rättvis rättegång.

Alla arbetstagare, utan åtskillnad, har rätt till föreningsfrihet. Trots detta visar årets rättighetsindex också att 115 länder exkluderar vissa kategorier av arbetstagare från denna rättighet, ofta på grund av anställningsstatus. Migrantarbetare, hushållsanställda och arbetstagare i den informella sektorn hör till dem som ofta nekas denna rättighet, och detta samtidigt som arbetsvillkoren för dessa arbetstagare ofta är bland de sämsta i världen.

Kriminalisering av strejkrätten

Strejkrätten är en demokratisk rättighet och därför ett bra mått för att utvärdera stater på den demokratiska skalan. Det är därför mycket oroande att årets rättighetsindex visar att strejkrätten begränsats kraftigt eller förbjudits i 129 länder. Myndigheters svar när arbetstagare utövar sin strejkrätt är ofta att använda brutalt våld mot de strejkande. I andra fall åtalas de strejkande och/eller sägs upp. I Bangladesh och Indien ledde användandet av extremt våld för att undertrycka strejkaktioner till att strejkande arbetstagare dödades.

Den fackliga rörelsen är världens största sociala rörelse, och fackligt aktiva står ofta i frontlinjen i kampen för demokrati – just därför är de repressiva, auktoritära regimerna runt om i världen så måna om att tysta dem. Trots detta - denna eskalering av kränkningar, hot, trakasserier och våld - fortsätter fackligt aktiva världen över sin kamp för rättvisa, rättigheter och demokrati. ITUC:s rättighetsindex sätter ljuset på deras livsiktiga och modiga arbete.

Global rights index

Internationell sekreterare

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.