Vi kommer inte att backa tillbaka in i tystnaden!

Eva Nordmarks blogg 2018-10-24

Det har gått ett år sedan #metoo briserade. Det känns kluvet att fira ettårsdagen, men jag vill passa på att hylla den kraft som uppstått genom #metoo och alla tusentals röster som bidrog till att bryta tystnaden.

Det har bara gått ett år, och vi har bara börjat det långsiktiga arbetet för att få till en bestående förändring, men det har också hänt så mycket detta år.
 
#metoo har fört med sig en förändring vad gäller normen. Vi har gjort upp med tystnadskulturen som förhindrat de här frågorna från att lyftas och tas på allvar tidigare. Vi har sett viktiga politiska satsningar och många arbetsgivare tar krafttag för att säkra tryggare arbetsplatser. Inom TCO-förbunden och alla andra fackliga organisationer fortsätter det förebyggande arbetet med att trygga arbetsmiljön på arbetsplatsen. TCO och TCO-förbunden har tagit fram en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet som stöd för förtroendevalda i detta viktiga arbete. 
 
Fackets svar på #metoo är och förblir bestämt och förankrat i våra grundläggande värderingar – vi kräver ett slut på alla former av sexuella trakasserier och diskriminering. För att nå dit räcker det inte med förändring av attityder och normer. Vi behöver arbeta aktivt för att förändra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Och det är inte något som sker av sig självt.
 
Jag är så stolt över att idag, på skyddsombudens dag, tillsammans med LO och Saco kunna presentera en stor utbildningssatsning för att motverka sexuella trakasserier och främja god arbetsmiljö. Under hösten erbjuds våra 1 550 regionala skyddsombud och arbetsmiljöombud från LO, TCO och Saco att anmäla sig till denna utbildning. Det blir 11 utbildningstillfällen med fokus på hur regionala skyddsombud kan identifiera, förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Genom den här satsningen vill vi lyfta vikten av att jobba systematiskt, löpande och förebyggande mot sexuella trakasserier, precis som vi gör med andra arbetsmiljöfrågor.
 
Ansvaret för att förhindra att någon utsätts för sexuella trakasserier ligger hos arbetsgivaren. Men arbetsgivaren är skyldig att samverka med den fackliga organisationen. Och fackets arbete spelar roll. Utbildningen blir en vägledning för de fackligt förtroendevalda i deras arbete med att förebygga och agera om det sker sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
 
Det finns ett före och ett efter #metoo. För vi kommer aldrig mer att backa tillbaka till en gammal tystnadskultur.
Ordförande 2011-2019

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund