Valrörelsen är igång!

Eva Nordmarks blogg 2019-04-12

Både intresset och stödet för EU är rekordhögt i Sverige just nu, vilket förstås är en bra förutsättning för ett högt valdeltagande på själva valdagen den 26 maj.

Mot den bakgrunden känns det bra att vi förra veckan kickade igång TCO:s arbete inför valet på riktigt. TCO Kronoberg bjöd in till ett samtal om EU:s betydelse för Småland och för Sverige. När man befinner sig i skogsrika Småland så inser man att den inre marknaden har en stor betydelse, för skogsföretagen och för svensk ekonomi.

Det som EU för med sig – öppenhet, fri rörlighet och handel – är något som jag vill lyfta fram. TCO bjöd nyligen in Kommerskollegium till TCO som presenterade sin nya rapport Sverige i EU som redovisar nya nyckelsiffror om EU:s betydelse för svensk ekonomi.

Imponerande siffror: 70 % av Sveriges export sker inom den inre marknaden och att nästan 750 000 svenska jobb är kopplade till den inre marknaden.

Tillsammans med kandidaterna Helene Fritzon (S) och Jessica Polfjärd (M) diskuterade vi frågor som rörde arbetsmarknadspolitik, den inre marknaden och sociala pelaren men även demokratifrågor och populism. Hela seminariet går att se här i efterhand

EU:s betydelse är värt att lyfta i många sammanhang. Tillsammans med inbjudna kandidater till Europaparlamentsvalet besökte jag Arlanda flygplats, där TCO:s medlemmar spelar en nyckelroll för att få både flygtrafiken och även hela rörlighetskedjan att fungera. På agendan stod bland annat Schengensamarbetet, den fria rörligheten och Brexit.

TCO, LO och Saco har i samarbete med Expressen arrangerat en av de första större valdebatterna, med toppkandidaterna. Här kan man se delar av den i efterhand. De frågor som togs upp motsvarande till stor del TCO:s medlemmars syn på EU-valet. TCO-medlemmarna tror att asyl- och invandringsfrågor tillsammans med miljö- och klimatfrågor kommer att ha störst betydelse i EU-valet nästa år.

TCO:s EU-arbete fortsätter och det är bara drygt sex veckor kvar till valet. Här kan man läsa mer om TCO:s prioriterade frågor inför valet.

 

EU
TCO:s ordförande

Prenumerera på Evas blogg

Tack!

Håll dig uppdaterad varje gång Eva Nordmark bloggar. Lämna din mejladress här.

E-postadress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Vi har mejlat dig på den adress du angav. Prenumerationen startar när du bekräftat din e-postadress. 

Något gick fel, försök igen senare. 

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund