Så vinner vi framtiden

2016-04-12

För mig som TCO-ordförande är det verkligen en höjdpunkt att denna vecka få tillbringa två dagar i sällskap med styrelserna i alla TCO:s förbund på vår styrelsekonferens. Tillsammans i våra 14 organisationer företräder vi drygt 1,3 miljoner medlemmar. Den här gången har konferensen temat ”Så vinner vi framtiden – inkludering av unga och nyanlända på arbetsmarknaden”. Vi står verkligen inför stora och spännande utmaningar de kommande åren där facket har mycket att bidra med.

Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt undan krig, terror och övergrepp. Det politiska ledarskapet och ansvarstagandet i denna historiskt viktiga tid har varit obefintligt och fullständigt oacceptabelt. Att EU med 500 miljoner invånare inte ens kan ta emot 1 miljon människor på flykt är skrämmande. Europa har inte en flyktingkris, utan en politisk kris.

TCO-förbundens medlemmar finns i hela kedjan av flyktingmottagandet. Från Tull-kust och räddningsbåtarna på Medelhavet, poliserna, medlemmarna i ST på Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen, Visions medlemmar i socialtjänsten och mottagandet av ensamkommande barn, Lärarförbundet i skolan och Vårdförbundet i vården, Unionen inom ideella verksamheter och Journalistförbundet vars medlemmar skildrar situationen och utvecklingen. Därför har vi också god inblick i hur pressat läget har varit på många håll.
Även om vi också är mycket kritiska till den förda politiken har vi bidragit med egna konstruktiva förslag på hur den kan göras bättre. Det handlar om tidiga insatser, förenkla och utveckla nystarts- och instegsjobben, rut på jobbet och beredskapsjobb, att specialisera Arbetsförmedlingen och underlätta för arbetsgivarna, skapa fler ingångar till utbildning.

Vi som fackliga ledare och organisationer har stor makt att göra skillnad. Vi kan bidra till att inkludera nyanlända i arbetslivet och samhället, såväl genom att använda partsmodellen till att förhandla om förbättringar som genom att utveckla våra egna organisationer.

Det är det här vi ska lägga fokus på dessa dagar. Använda vår kunskap och kraft till hur vi ska vinna framtiden och inkludera nyanlända och unga i arbetslivet. Vi ska lära av varandra, inspireras och inspirera varandra. Jag hoppas att vi åker härifrån imorgon eftermiddag och känner att vi har massor av nya tankar och verktyg som vi kan använda i våra förbund, i TCO och som fackliga ledare. Jag hoppas att vi kan lära av varandra och ha med oss mycket bra hem efter dessa två dagar.

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund