Oklok politik när fler får betala statlig inkomstskatt

Eva Nordmarks blogg 2016-09-07

Igår kom beskedet att den kommande budgetpropositionen för 2017 även kommer att innehålla en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om att 40 000 fler ska betala statlig inkomstskatt 2018.

Att gå från ungefär 30 procent till över 50 procent i skatt på en löneökning är ett stort steg. Eftersom kompetensutveckling och ansvar på jobbet behöver uppmuntras är det problematiskt att fler får höjd marginalskatt. Risken är att det hämmar löntagare att ta ett kliv uppåt i karriären eller skaffa sig den vidareutbildning som behövs både för sin egen skull och för verksamhetens bästa.

Jag förespråkar inga generella skattesänkningar, tvärtom ser TCO ökade behov på många områden inom välfärdstjänsterna. Och dessa satsningar måste givetvis finansieras. Men regeringen väljer fel väg. 

Idag kommer nämligen nästan två tredjedelar av skatteintäkterna från beskattning av vårt arbete. Och det är redan omkring 100 000 personer som fått höjd marginalskatt till mer än 50 procent före detta besked. Det handlar också i många fall om människor inom bristyrken, inte minst högutbildade kvinnodominerade yrken inom välfärdssektorn.
 
Det är inte rimligt att till exempel en specialistsjuksköterska, en gymnasielärare eller chef inom äldreomsorgen som åtar sig mer ansvar på jobbet får behålla mindre än hälften av en löneökning.
 
För mig blir detta ännu ett tydligt exempel på att det måste genomföras en samlad skattereform där arbete beskattas mindre och där exempelvis konsumtion och miljöskadlig verksamhet mer.
Vårt framtida välstånd bygger på att människor får växa genom utbildning och ansvar. Men för att det ska ske måste det också avspeglas i lönekuvertet den 25:e varje månad.
 

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund