Oklok politik när fler får betala statlig inkomstskatt

2016-09-07

Igår kom beskedet att den kommande budgetpropositionen för 2017 även kommer att innehålla en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om att 40 000 fler ska betala statlig inkomstskatt 2018.

Att gå från ungefär 30 procent till över 50 procent i skatt på en löneökning är ett stort steg. Eftersom kompetensutveckling och ansvar på jobbet behöver uppmuntras är det problematiskt att fler får höjd marginalskatt. Risken är att det hämmar löntagare att ta ett kliv uppåt i karriären eller skaffa sig den vidareutbildning som behövs både för sin egen skull och för verksamhetens bästa.

Jag förespråkar inga generella skattesänkningar, tvärtom ser TCO ökade behov på många områden inom välfärdstjänsterna. Och dessa satsningar måste givetvis finansieras. Men regeringen väljer fel väg. 

Idag kommer nämligen nästan två tredjedelar av skatteintäkterna från beskattning av vårt arbete. Och det är redan omkring 100 000 personer som fått höjd marginalskatt till mer än 50 procent före detta besked. Det handlar också i många fall om människor inom bristyrken, inte minst högutbildade kvinnodominerade yrken inom välfärdssektorn.
 
Det är inte rimligt att till exempel en specialistsjuksköterska, en gymnasielärare eller chef inom äldreomsorgen som åtar sig mer ansvar på jobbet får behålla mindre än hälften av en löneökning.
 
För mig blir detta ännu ett tydligt exempel på att det måste genomföras en samlad skattereform där arbete beskattas mindre och där exempelvis konsumtion och miljöskadlig verksamhet mer.
Vårt framtida välstånd bygger på att människor får växa genom utbildning och ansvar. Men för att det ska ske måste det också avspeglas i lönekuvertet den 25:e varje månad.
 

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund