Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

2018-05-16

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och tänker. Det är därför jag är så glad att vi kunde vara med och arrangera denna konferens.

Men vad är det vi vill? Jag lyfter gärna Campus Västervik som ett föredöme och svar på frågan. Deras verksamhet visar även vilken viktig roll lärcentra och flexibla undervisningsformer spelar för den regionala utvecklingen och kompetensförsörjningen. Västerviks kommun ser de behov som finns och samverkar med lärosätena och näringslivet för att lösa utmaningarna. Jag hoppas andra kommuner kan se Västervik som en inspirationskälla, för flexibilitet och individuella lösningar är ett måste idag. Och det är vi överens om! Nu måste politiken, näringslivet och finansieringen haka på. 

Sverige måste börja ta livslångt lärande på allvar. Utbildning idag är inte var utbildning var igår. Det kan verka obehagligt, men vi måste våga vända på alla stenar och utmana alla tillvägagångssätt som hittills har fungerat. Om vi gör det kan vi skapa utbildning som kommer ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt ska vi komma ihåg att snabb förändringstakt inte är något nytt. Vi har klarat omställningar förr och vi kommer att göra det igen.

Därför är det glädjande att det råder allt större konsensus bland partierna om vikten av det livslånga lärandet, vilket har märkts i dagens paneler. Högskoleministern Helene Hellmark Knutsson lyfte under sitt tal behovet av en högskolepolitik formad efter 2020-talets förutsättningar, där omställning och livslångt lärande är en viktig del. Fredrik Christensson från Centerpartiet underströk vikten av att tillåta lärosäten att på olika sätt bidra till att utveckla nya former av utbildning så som MOOCs.

Jag hoppas att Nya vägar är början på en väg framåt där vi kan landa i en verklighet där svensk utbildning möter de behov och utmaningar som finns i vårt land. Där alla kan få möjlighet att lära och lära om genom hela livet.

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund