Klockan tickar för den offentliga upphandlingen

2017-01-31

Idag är det möjligt att vinna offentliga upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris som bygger på att den personal som utför arbetet har sämre villkor än andra med motsvarande jobb. Förutom att arbetstagarna i de berörda företagen kan få lägre löner, längre arbetsdagar och kortare semester så riskerar det också att snedvrida konkurrensen. De företag som erbjuder sina anställda goda villkor missgynnas.

EU:s nya regler för offentlig upphandling förändrar detta. Enligt de nya reglerna ska EU-länderna ställa krav på arbetsvillkor som följer lagar och kollektivavtal när offentliga upphandlingar genomförs. När riksdagen den 30 november förra året röstade igenom den nya svenska lagstiftning hade dock de delar som innebar en skyldighet att ge arbetstagarna bättre villkor strukits. Regeringen ville få igenom nya regler men Allianspartierna sa nej.

Många av TCO-förbundens drygt 1,3 miljoner medlemmar berörs av upphandlingsreglerna. Några arbetar praktiskt med upphandling och för andra är upphandlade varor och tjänster av hög kvalitet en förutsättning för att de ska kunna göra ett bra jobb. Många arbetar dessutom på företag som är leverantörer till den offentliga sektorn.

För de anställda hos den offentliga sektorns leverantörer kan de krav som ställs i upphandlingen få stor betydelse för arbetsvillkoren. Om det är tillåtet för företag att konkurrera om offentliga kontrakt med hjälp av ett lågt pris som bygger på lägre löner än konkurrenterna riskerar alla i branschen att få sämre arbetsvillkor.

I en undersökning som TCO lät Novus göra i oktober förra året svarade 9 av 10 tillfrågade att det är mycket eller ganska viktigt att stat och kommun ställer krav på att leverantörer erbjuder sin anställda minst lika bra villkor som andra i samma bransch. Även bland oppositionspartiernas sympatisörer är majoriteten stor.

TCO har därför arbetat för att få till en kompromiss mellan blocken. Egentligen hade vi velat se ännu skarpare krav än de som fanns i regeringens förslag. Till exempel borde det även ställas krav på försäkringar och pensionsavsättningar.

Men för att hjälpa de politiska partierna att komma överens har vi presenterat ett kompromissförslag. Vårt förslag är att regeringens föreslagna regler, vilka innebär krav på lön, arbetstid och semester minst i nivå med relevant kollektivavtal, bara ska vara obligatoriska vid större upphandlingar

Enligt regeringens lista över årets planerade propositioner skulle ett nytt förslag ha kommit redan förra veckan. Det har det inte gjort. TCO hoppas att regeringen och Allianspartierna arbetar på att komma överens. Om de inte gör det innebär det nämligen både att företag kan fortsätta att vinna upphandlingar med hjälp av dåliga arbetsvillkor och att vi bryter mot EU-rätten. Så kan vi inte ha det. Om det inte blir någon kompromiss kommer därför TCO att anmäla Sverige till EU-kommissionen för brott mot upphandlingsreglerna. 

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund