Fackliga förtroendevalda kan göra skillnad vad gäller upphandling

2019-03-01

Offentlig upphandling påverkar hur den offentliga verksamhetens utformas. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Det är i den offentliga verksamheten som vi hittar många av våra arbetsplatser för våra förtroendevalda inom OFR- och TCO-förbunden.

Rätt använd är offentlig upphandling ett viktigt strategiskt verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn.
 
Det första steget för att förbättra det fackliga arbetet med offentliga upphandlingar tar vi på arbetsplatserna hos de lokala fackliga förtroendevalda. Fackliga företrädare ska alltid involveras i upphandlingar i ett tidigt skede. Vi vet att facken har rätt att involveras i upphandlingsprocesserna, att det finns goda möjligheter att påverka och lyckas med det fackliga påverkansarbetet. För att underlätta det lokala fackliga arbetet har OFR-förbunden i samarbete med TCO tagit fram en handbok om offentlig upphandling där vi reder ut praktiska problem och frågor runt den offentliga upphandlingen.
 
Handboken ska vara ett stöd i det dagliga arbetet och ger förslag på konkreta åtgärder som den fackligt förtroendevalda kan göra i en upphandling, tex
 
  • skapa en lokal upphandlingspolicy där det framgår att facken ska tillfrågas när en upphandling ska genomföras,
  •  ställa arbetsmiljökrav och
  • se till att den upphandlande myndigheten följer upp de arbetsrättsliga villkoren.
Vår förhoppning är att denna handbok kan vara ett verktyg för att underlätta samverkan kring offentlig upphandling på arbetsplatserna och i sin tur bidra till en sund konkurrens inom offentlig upphandling. För oss som fackliga företrädare är det inte bara viktigt att lagar och regler följs, utan även att våra medlemmar omfattas av schyssta villkor på arbetsplatsen. Vår handbok hjälper dig som är fackligt förtroendevald att uppnå det.
 
Läs mer om ett seminarium som vi arrangerade i samband med att lanseringen av handboken och här finns även info om hur man kan få tillgång till handboken.
 
Eva Nordmark, ordförande TCO
Lars Fresker, ordförande OFR
 
Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund