Ett recept på hur Sverige klarar lågkonjunkturen

2018-11-06

I helgen skrev jag på svd.se om vad Sverige kan göra för att ta sig igenom den lågkonjunktur som knackar på dörren. Det är läge att rusta Sverige för framtiden, att stärka vår omställningsförmåga och det gör vi framförallt genom att investera i utbildning. Jag tycker att det är viktigt att möta framtiden med optimism och lyfter i artikeln fyra områden som är särskilt viktiga.

Det handlar om att lyckas göra bristyrken till framtidsyrken, det vill säga att fler ska vilja söka sig till samhällsbärande yrken som finns inom exempelvis polis, sjukvård och skola. För att människor ska kunna ta klivet och vidareutbilda sig till yrken inom dessa områden och flera andra måste utbildningsutbud och trygghetssystem anpassas. Det behöver bli mer flexibelt att studera vidare även senare i livet. Man måste till exempel kunna studera och arbeta samtidigt för att ekonomi ska gå ihop. Till detta behöver vi vässa vår förmåga till omställning för en framtida arbetsmarknad.Det handlar bland annat om vikten av effektiva omställningsavtal och goda möjligheter för var och en av oss att ta tillvara vår kompetens i ett nytt, utvecklande arbete. Sist men inte minst får vi inte glömma att robotar och algoritmer ger nya möjligheter. Robotar och algoritmer kommer att bli en del av vår vardag. Jobb kommer att förändras och ibland försvinna, helt enkelt för att människor ersätts med ny teknik. Finns förutsättningarna på plats kommer robotar inte vara ett hot, utan innebära nya möjligheter.

Sverige har en komplex situation att hantera inför och under nästa konjunkturcykel. Men konjunkturprognosen säger också att det är läge att investera, primärt i människor – och det är hög tid för alla parter att börja det arbetet redan nu. En arbetsmarknadspolitik som satsar på kompetensutveckling och utbildning skulle öka tillväxten, säkra omställningsförmågan samt på sikt minska de kostnader som uppkommer av att ha många utanför arbetsmarknaden. Det är helt enkelt ett recept på hur Sverige kan klara en lågkonjunktur. Läs gärna mer om mina och TCO:s förslag på svd.se

 

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund