Ett fyrfaldigt leve för TCO!

2019-06-11

Idag, på dagen för 75 år sedan, bildades Tjänstemännens centralorganisation här i Stockholm. Trekvarts sekel senare utgör TCO-förbunden tillsammans världens bäst organiserade tjänstemannaorganisation.

Födelsedagar är ofta en tid av glädje, men när man kommer upp i åren blir det också en tid då man blickar tillbaka. Det finns ett par frågor som har löpt som en röd tråd genom TCO:s 75-åriga historia.

Tjänstemännens utbildningssträvanden har alltid stått i centrum för oss. Detsamma gäller jämställdhetsfrågorna och skattepolitiken. Och de senaste 30 åren har EU-samarbetet blivit en central del av vår verksamhet och de frågor vi driver.

Men lika mycket som jag känner stolthet över det som varit, känner jag också en nyfikenhet och en glädje inför framtiden. TCO-förbundens samlade medlemsantal har vuxit de senaste åtta åren och trenden ser ut att fortsätta. Det finns över 96 000 förtroendevalda som varje dag arbetar för att skapa ett bättre arbetsliv runtom hela landet. Den kraft som finns i den fackliga organiseringen är enorm. 

Det finns så klart många utmaningar framför oss men idag firar vi. Vi har en stolt historia men vi har framförallt en ljus framtid att möta. Hurra för TCO!
Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund