Dags för regeringen och alliansen att göra upp

2016-11-30

Redan i april skulle EU:s nya regler för offentlig upphandling ha genomförts i Sverige. Ändå är det först idag som riksdagen debatterar och röstar om upphandlingspropositionen. Tyvärr kommer inte den viktigaste frågan, ur ett fackligt perspektiv, att ingå. Under riksdagsbehandlingen strök nämligen en majoritet i finansutskottet den del som ålägger staten och kommunerna att ställa krav på löner och arbetsvillkor vid offentlig upphandling.

Att det saknas tydliga regler för arbetsrättsliga krav skapar osäkerhet för upphandlande myndigheter och potentiella leverantörer. För leverantörernas anställda kan det innebära sämre arbetsvillkor och för Sverige som land en risk att fällas i EU-domstolen med böter för bristfälligt genomförande av EU-rätten som följd. Det är en ohållbar situation. 
 
Under frågans resa i riksdagen har TCO försökt agera brobyggare mellan regeringen och oppositionen, eftersom vi förstod att det skulle kunna bli svårt. Vi la därför fram ett kompromissförslag för att Sverige åtminstone ska uppfylla EU-direktivets minimiregler. Det innehåller bland annat att alla mindre upphandlingar undantas samtidigt som det inte går att vinna stora upphandlingar genom låga löner till de anställda. Tyvärr var tonläget mellan de politiska partierna högt och det gick inte att komma vidare. Jag ser dock en ljusning.
 
Allianspartierna i finansutskottet gläntar något på dörren när de i utskottets beslut uppmanar regeringen, om den gör bedömningen att Sverige bryter mot EU-rätten, att utan dröjsmål återkomma med ett nytt förslag. Det menar jag att regeringen bör göra. Men ansvaret för att hitta en lösning vilar minst lika tungt på allianspartierna, som genom att stryka paragrafer i lagförslaget satt Sverige i knipa.
 
När betänkandet debatteras i riksdagen idag finns TCO:s chefsjurist Lise Donovan och EU-rättsjurist Sofia Råsmar på plats på åhörarbänken för att noga lyssna på debatten och hitta sådant som förenar de olika partierna. Vi i TCO tänker fortsätta att göra vårt bästa för att hitta en lösning som kan få ett parlamentariskt stöd.
 
Till sist en liten reflektion: EU får ofta kritik både för att inte ägna sig åt sådant som medborgarna bryr sig om och för att inte ta tillräcklig hänsyn till arbetstagarna. När det gäller sociala krav vid offentlig upphandling är det däremot svenska politiker som hamnat på efterkälken. Det är dags för regeringen och allianspartierna att komma överens.

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund