Dags för regeringen och alliansen att göra upp

Eva Nordmarks blogg 2016-11-30

Redan i april skulle EU:s nya regler för offentlig upphandling ha genomförts i Sverige. Ändå är det först idag som riksdagen debatterar och röstar om upphandlingspropositionen. Tyvärr kommer inte den viktigaste frågan, ur ett fackligt perspektiv, att ingå. Under riksdagsbehandlingen strök nämligen en majoritet i finansutskottet den del som ålägger staten och kommunerna att ställa krav på löner och arbetsvillkor vid offentlig upphandling.

Att det saknas tydliga regler för arbetsrättsliga krav skapar osäkerhet för upphandlande myndigheter och potentiella leverantörer. För leverantörernas anställda kan det innebära sämre arbetsvillkor och för Sverige som land en risk att fällas i EU-domstolen med böter för bristfälligt genomförande av EU-rätten som följd. Det är en ohållbar situation. 
 
Under frågans resa i riksdagen har TCO försökt agera brobyggare mellan regeringen och oppositionen, eftersom vi förstod att det skulle kunna bli svårt. Vi la därför fram ett kompromissförslag för att Sverige åtminstone ska uppfylla EU-direktivets minimiregler. Det innehåller bland annat att alla mindre upphandlingar undantas samtidigt som det inte går att vinna stora upphandlingar genom låga löner till de anställda. Tyvärr var tonläget mellan de politiska partierna högt och det gick inte att komma vidare. Jag ser dock en ljusning.
 
Allianspartierna i finansutskottet gläntar något på dörren när de i utskottets beslut uppmanar regeringen, om den gör bedömningen att Sverige bryter mot EU-rätten, att utan dröjsmål återkomma med ett nytt förslag. Det menar jag att regeringen bör göra. Men ansvaret för att hitta en lösning vilar minst lika tungt på allianspartierna, som genom att stryka paragrafer i lagförslaget satt Sverige i knipa.
 
När betänkandet debatteras i riksdagen idag finns TCO:s chefsjurist Lise Donovan och EU-rättsjurist Sofia Råsmar på plats på åhörarbänken för att noga lyssna på debatten och hitta sådant som förenar de olika partierna. Vi i TCO tänker fortsätta att göra vårt bästa för att hitta en lösning som kan få ett parlamentariskt stöd.
 
Till sist en liten reflektion: EU får ofta kritik både för att inte ägna sig åt sådant som medborgarna bryr sig om och för att inte ta tillräcklig hänsyn till arbetstagarna. När det gäller sociala krav vid offentlig upphandling är det däremot svenska politiker som hamnat på efterkälken. Det är dags för regeringen och allianspartierna att komma överens.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund