Ta till vara kompetensen

2014-12-12

Jag är stolt över att Sverige är ett öppet land, som både hjälper människor på flykt och välkomnar människor från andra länder som vill arbeta och bygga sin framtid här. Denna öppenhet har varit framgångsrik för Sverige och kommer att vara det också i framtiden. Öppenhet och integration är en nyckel till konkurrenskraft och välfärd.

Det finns de som hävdar att migration per automatik handlar om kostnader. I det sammanhanget tycker jag det är viktigt att peka på de ekonomiska vinster som OECD slår fast att invandringen ger. En av slutsatserna är att OECD-länderna i genomsnitt gör en vinst på drygt 3 000 euro per år och invandrarhushåll.

Vi vet också att Sverige står för stora utmaningar framöver, med en åldrande befolkning och en koncentration av befolkningen till storstadsregionerna. Framför allt välfärdssektorn står inför betydande rekryteringsbehov bara inom de närmaste tio, femton åren. Vi behöver all den kompetens vi kan få.

Vägen till jobb är dock inte alltid rak, enkel och snabb för personer födda utanför Sverige. Det måste vi arbeta gemensamt med för att förändra. TCO har just nu ordförandeskapet i Rådet för integration i arbetslivet där förutom TCO också LO, Saco, Svenskt näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket ingår. I dagarna gjorde vi ett gemensamt arbetsplatsbesök på Skanska. Skanska delade med sig av erfarenheter i sitt samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få in utlandsfödda med akademisk utbildning och praktiskt erfarenhet i sitt företag. Genom sitt Internationella ledarskapsprogram, som nu är inne på sin andra omgång, kombineras praktik på arbetsplatserna med utbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Detta är ett mycket gott exempel på ett företag som ser värdet av mångfalden och som vill bidra till att hitta nya och bättre vägar in i arbetslivet för utrikesfödda. Vi fick också ta del av praktiska exempel på brister i regelverk och arbetssätt som inte är ändamålsenliga och behöver förbättras. Men framförallt gav det oss inspiration och bekräftelse på att det finns en oerhörd potential i att utveckla arbetslivet så att det blir lättare för utrikesfödda att komma in samtidigt som företagen gynnas av ny kompetens.

Helt enkelt en win-win!

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund