Ta till vara kompetensen

Eva Nordmarks blogg 2014-12-12

Jag är stolt över att Sverige är ett öppet land, som både hjälper människor på flykt och välkomnar människor från andra länder som vill arbeta och bygga sin framtid här. Denna öppenhet har varit framgångsrik för Sverige och kommer att vara det också i framtiden. Öppenhet och integration är en nyckel till konkurrenskraft och välfärd.

Det finns de som hävdar att migration per automatik handlar om kostnader. I det sammanhanget tycker jag det är viktigt att peka på de ekonomiska vinster som OECD slår fast att invandringen ger. En av slutsatserna är att OECD-länderna i genomsnitt gör en vinst på drygt 3 000 euro per år och invandrarhushåll.

Vi vet också att Sverige står för stora utmaningar framöver, med en åldrande befolkning och en koncentration av befolkningen till storstadsregionerna. Framför allt välfärdssektorn står inför betydande rekryteringsbehov bara inom de närmaste tio, femton åren. Vi behöver all den kompetens vi kan få.

Vägen till jobb är dock inte alltid rak, enkel och snabb för personer födda utanför Sverige. Det måste vi arbeta gemensamt med för att förändra. TCO har just nu ordförandeskapet i Rådet för integration i arbetslivet där förutom TCO också LO, Saco, Svenskt näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket ingår. I dagarna gjorde vi ett gemensamt arbetsplatsbesök på Skanska. Skanska delade med sig av erfarenheter i sitt samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få in utlandsfödda med akademisk utbildning och praktiskt erfarenhet i sitt företag. Genom sitt Internationella ledarskapsprogram, som nu är inne på sin andra omgång, kombineras praktik på arbetsplatserna med utbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Detta är ett mycket gott exempel på ett företag som ser värdet av mångfalden och som vill bidra till att hitta nya och bättre vägar in i arbetslivet för utrikesfödda. Vi fick också ta del av praktiska exempel på brister i regelverk och arbetssätt som inte är ändamålsenliga och behöver förbättras. Men framförallt gav det oss inspiration och bekräftelse på att det finns en oerhörd potential i att utveckla arbetslivet så att det blir lättare för utrikesfödda att komma in samtidigt som företagen gynnas av ny kompetens.

Helt enkelt en win-win!

TCO:s ordförande

Prenumerera på Evas blogg

Tack!

Håll dig uppdaterad varje gång Eva Nordmark bloggar. Lämna din mejladress här.

E-postadress

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Vi har mejlat dig på den adress du angav. Prenumerationen startar när du bekräftat din e-postadress. 

Något gick fel, försök igen senare. 

Det här löser inte problemen, politiker

I överenskommelsen mellan S, C, L och MP finns två besked som är högt prioriterade för TCO-medlemmarna, men att man vill förändra las är inte det som behövs för att förändra arbetsmarknaden, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välständ. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer här

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem. Istället bör den politiska diskussion handla om reformer som rör andra områden som: ubildning, jämställdhet, pension, kompetensförsörjning, skolan, klimatet och skattereform, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund