TCO lanserar #jobbhopping

Eva Nordmarks blogg 2015-06-30

Idag inledde jag TCO:s seminarium om Jobbhopping – ett ord vi menar belyser hur vi bör se på jobbyten i framtiden. Vi lever i en spännande tid där stora förändringar kommer att göra att jobb förändras och försvinner, och nya tillkommer.

Den här utvecklingen ställer höga krav på både individen och samhället. Men den innebär också enorma möjligheter – om människor får rätt verktyg. På så sätt kan vi underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, snabba upp bytet mellan yrken och jobb, och underlätta för sjuka att komma tillbaka in i arbetslivet. Omställning gynnar både individen och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi kallar det för jobbhopping.

TCO-förbundens medlemmar säger att de trivs på sina jobb, men också att de kan tänka sig att byta jobb för att lära nytt och utvecklas. Vissa behöver byta jobb – på grund av ohälsa eller för att deras jobb förändras eller kanske försvinner. Vi har flera förslag för hur detta kan underlättas, som du kan läsa mer om på vår hemsida. Några förslag är bland annat:

-  Ge möjlighet till vidareutbildning hela livet

-  Studiefinansiering och vägledning för äldre

-  Förbättrat stöd till sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete

-  Arbetsförmedlingen ska också ge stöd till tjänstemän

Det här är några av TCO:s förslag till hur omställning skulle kunna fungera ännu bättre. På www.tco.se/jobbhopping/ finner du våra rapporter och undersökningar, pressmeddelanden mm.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund