Ökad handel och bättre omställningsförmåga gör Sverige starkare

2015-09-04

Igår hade jag förmånen att få besöka min hemstad Luleå. Oftast när jag reser dit är det för att hälsa på släkt och vänner. Igår var det dock jobb och på programmet stod att föra fram TCO:s syn på TTIP - det kommande handelsavtalet mellan EU och USA – vid en stor konferens som handelskammaren i Norrbotten anordnade.

Den svenska fackföreningsrörelsen är ganska unik i världen, eftersom vi genomgående är positiv till frihandel. Därför vill vi också se ett handelsavtal mellan EU och USA, med ett starkt skydd för löntagarna, miljön och konsumenterna. Anledningen till vår inställning är enkel – ökad handel leder till att nya jobb skapas i Sverige och i världen.

Samtidigt ska man komma ihåg att globaliseringen inte alltid är en dans på rosor. Strukturomvandling gör att arbetsmarknaden förändras. Sveriges styrka är dock –  och har länge varit –  att den som förlorar sitt jobb ges möjlighet att återvända i arbete genom insatser från facket, näringslivet och inte minst staten. Tryggheten ligger i vara säker på att kunna få ett nytt jobb, snarare än att behålla det nuvarande. Men det finns definitivt områden som måste förbättras.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring, med en generös a-kassa, är en förutsättning för att omställningen ska kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt för arbetstagaren. På måndag höjs taket i a-kassan, en efterlängtad reform, som gör att fler tjänstemän får ett bättre försäkringsskydd. Samtidigt måste fler, inte minst de som har atypiska anställningsformer, också omfattas så att de får ett gott skydd vid arbetslöshet på väg mot nästa jobb.

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste vässas och moderniseras så att fler kommer i arbete snabbare. I dagsläget riktar sig det mesta av stödet till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är naturligtvis viktigt och rätt, men vi ser också ett ökat behov av arbetsmarknadspolitik för tjänstemannasektorerna.

Utbildningspolitiken är central för att rusta Sverige i den globala konkurrensen. På det här området är jag särskilt orolig, eftersom det finns ett stort behov för yrkesverksamma att vidareutbilda sig och få den kunskap som behövs på framtidens arbetsmarknad. Tyvärr ser vi snarare att möjligheten att göra detta minskar framöver, med färre fristående kurser och kortare utbildningar på lärosätena runt om i landet.

TCO är en konstruktiv röst i såväl frågan om TTIP, som frågan om samhällets omställningsförmåga. Vi har tillsammans med LO och Saco framfört våra synpunkter direkt till EUs chefsförhandlare på vad avtalet måste innehålla när det gäller skydd för löntagare och arbetsrätt. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en bättre a-kassa, en relevant arbetsmarknadspolitik och en utbildningspolitik som också gynnar de yrkesverksamma.

Om vi får gehör för våra ståndpunkter är jag övertygad om att Sverige kommer att stå sig starkt i den internationella konkurrensen även i framtiden!

Eva Nordmark

 

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund