"Höjningen av brytpunkten är budgetens bästa skatteförslag"

Eva Nordmarks blogg 2013-09-21

Mitt inlägg på Twitter – att höjningen av brytpunkten är budgetens bästa skatteförslag, har retweetats och kommenterats från höger och vänster. TCO har sedan länge uppfattningen att brytpunkten ska höjas, liksom att värnskatten ska tas bort. Vi tycker att det är viktigt att skattesystemet både ger tillräckliga intäkter och att det är utformat så att det gynnar utbildning och ansvarstagande i jobbet.

Att regeringen presenterar en expansiv budget är bra. Arbetslösheten är hög och vi har länge efterlyst investeringar och satsningar för att vända utvecklingen. Karriärtjänsterna i skolan är en viktig satsning som Lärarförbundet har drivit på med stor framgång. Öppningar för studier med bibehållen a-kassa och möjligheten att ta studielån högre upp i åren är exempel på frågor som Unionen, som länge drivit på för bättre möjligheter till omställning och studier också för yrkesverksamma, har lyckats få gehör för.

En mycket viktig framgång i budgeten är att den differentierade avgiften i a-kassan tas bort, vilket innebär att många kommer att få en sänkt a-kasseavgift. Därmed hoppas jag också att fler ska gå med i a-kassorna. TCO har arbetat hårt för att få en bättre arbetslöshetsförsäkring. Detta är ett viktigt framsteg.

Det vi däremot saknar i budgeten är en höjning av taket i a-kassan. Vem klarar sig på knappt 15 000 kronor, före skatt, om man blir arbetslös? En arbetslöshetsförsäkring värd namnet är bra för den enskilde, bra för omställningen i ekonomin och som stimulans när hjulen snurrar trögt. Detta ser också väljarna, det finns ett mycket starkt väljarstöd för en höjning av taket i a-kassan. Och TCO kommer att fortsätta argumentera! Vi är övertygade om att Sveriges konkurrenskraft bygger på vår kunskap och förmåga till omställning. Därför menar vi att utbildning, fler utbildningsplatser i den högre utbildningen, en bra arbetslöshetsförsäkring och en effektiv och aktiv arbetsmarknadspolitik är viktiga nycklar.

Vi har också efterlyst mer omfattande och träffsäkra åtgärder mot ungdomsarbetslösheten eftersom generella skattesänkningar är ett trubbigt instrument. Vi tror att det är bättre med skräddarsydda lösningar för de ungdomar som inte har godkända betyg, och här har TCO tidigare lagt fram ett konstruktivt förslag om en utbildningsgaranti. Och när det gäller skatteförslagen: vi har inget emot skattesänkningar, om välfärden och ekonomin tillåter det.

Vår bedömning är att det femte jobbskatteavdraget inte bör prioriteras i det nuvarande ekonomiska läget. Vi vet att det finns en "mättnad" på skattesänkningar bland TCO-grupperna och en önskan om mer satsningar på välfärden. Däremot finns det starka principiella argument för en höjning av brytpunkten. Utbildning och ansvar måste löna sig bättre.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund