Ett starkare FN, en bättre värld

2015-09-17

Idag firar jag tillsammans med svenska FN-förbundet att det är 70 år sedan Förenta nationerna bildades och FN-stadgan undertecknades.

Det känns mäktigt att reflektera över de här 70 åren och kunna konstatera att stadgan och dess höga ambitioner fortfarande utgör navet för dagens internationella system. Och att FN utvecklats och expanderat långt bortom den ursprungliga visionen om en organisation för att förhindra konflikter till ett system [eller ett nätverk av organisationer] som dagligen gör skillnad i människors liv – genom arbetet för respekten för mänskliga rättigheter, för demokrati, för fattigdomsbekämpning och för utveckling.

När FN bildades var det för att man, genom dyrköpta erfarenheter, insett att de stora internationella utmaningarna som världen då stod inför endast kunde mötas genom internationellt samarbete. Utmaningarna idag är lika stora och de är sammanlänkade; fattigdom, konflikter, klimatförändringar och ökande ojämlikhet inom och mellan länder. Människor som tvingas till livsfarlig flykt. Dagens utmaningar är också globala och för att möta dem krävs, idag liksom för 70 år sedan, multilateralism och globala lösningar.

Det är därför glädjande att FN:s 70-års jubileum sammanfaller med att FN:s medlemsländer nu, efter en lång process och många förhandlingar, enats om den kommande globala utvecklingsagendan. Världen behöver verkligen ett starkt, internationellt ramverk för tillväxt och utveckling, inom planetens gränser. Från fackföreningsrörelsens sida är vi glada också över att arbete under anständiga villkor tydligt erkänns i den nya agendan som en drivkraft för en inkluderande och hållbar utveckling.

Medan vi firar FN:s framgångar måste vi komma ihåg att det också behövs mer kraftfullt agerande på andra områden mot konflikter, mot humanitära katastrofer. Vi har alla en roll att spela här. TCO är en stolt medlem i Svenska FN-förbundet och vi stöder deras arbete för ett bättre, effektivare, mer transparent FN som levererar.

FN:s 70-års jubileum är ett tillfälle för oss att fundera lite extra över vad det innebär att vara en global medborgare. Att vi måste agera med engagemang och medkänsla och göra vad vi kan för att göra världen bättre, stabilare och mer hållbar idag och för kommande generationer. Vår övertygelse är att vi genom vårt engagemang i FN-förbundet agerar för ett starkare FN och därmed för en bättre värld.

Ordförande 2011-2019

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund