Tal S-kongressen

13:08 2 april, 2019

Tack för inbjudan till er kongress! 

De senaste åren har vi sett hur nationalistiska, auktoritära och främlingsfientliga strömningar har ökat sitt politiska inflytande i land efter land.  Vi ser hur fria medier och fri kultur hotas, rättsstaten angrips och vetenskapen ifrågasätts.  Mänskliga rättigheter som tidigare generationer kämpat för ifrågasätts och jämställdheten, den sägs ha gått för långt.

Men vi har också sett motkrafterna.  #Metoo visade styrkan som finns i när många säger att nu är det nog!  Miljoner unga människor världen över kräver oss vuxna på svar om klimatförändringarna – och det började här i Sverige.

Glöm heller inte det engagemang och den initiativförmåga som mängder av människor, i civilsamhällets organisationer, men också i kommuner och statliga myndigheter, visat för att på bästa sätt ta hand om de människor som flytt till Sverige de senaste åren. 

En viktig kraft i samhället är fackliga organisationer. Att människor går ihop för att gemensamt verka för ett bättre arbetsliv, en bättre vardag och en bättre framtid. 
2015 kunde jag stolt berätta för er att våra förbund hade vänt medlemsutvecklingen, växt med 100 000 medlemmar och passerat 1,3 miljoner.  

Idag, fyra år senare, kan jag berätta att vi fortsätter att växa, sedan dess med ytterligare cirka 100 000. Vid årsskiftet var vi tillsammans drygt 1 409 000 i de 14 TCO-förbunden.  Det är ett styrkebesked för facket och för den svenska partsmodellen! Det visar att förnyelse och hårt, tålmodigt och lustfyllt arbete ger resultat! 

Som vi alla vet, såg den politiska situationen i Sverige mycket besvärlig ut efter valet. 
Sverige är ett av världens bästa länder att leva och arbeta i – men vi måste ständigt utvecklas. För det behövs kloka och långsiktiga reformer, vilket i sin tur kräver regeringar som har möjlighet att få igenom si politik. Bland TCO-förbundens medlemmar såg vi dessutom att det fanns ett stort stöd för blocköverskridande samarbeten.

Jag har stor förståelse för att det var ett stort steg för er socialdemokrater, men också för Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att till slut komma överens och ingå Januariavtalet. Det ger Sverige förutsättningar för fortsatt reformarbete. I många länder i Europa ingår främlingsfientliga och nationalistiska partier i regeringsunderlaget. Det slipper vi i Sverige. 

Ur ett TCO-perspektiv innehåller Januariavtalet flera välkomna besked.  Bland det positiva finns beskedet att man nu ska inleda arbetet med en stor skattereform, något som TCO har krävt länge. Vi vill att skatten på arbete och företagande sänks, samtidigt som den höjs på miljöskadlig verksamhet, kapital och konsumtion. På så vis kan vi säkra såväl välfärdens framtida finansiering som att det är lönsamt att utbilda sig och ta ansvar på jobbet.

Bland det negativa finns den utredning om anställningsskyddet som nu ska tillsättas. Vi kommer att göra vad vi kan för att den inte ska resultera i ökad otrygghet, godtycke eller att balansen mellan parterna på arbetsmarknaden förändras till nackdel för arbetstagarna. Att försvaga anställningsskyddet löser inte något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Vi får inte fler lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare eller programmerare för att de blir lättare att säga upp. 

Det finns så mycket som jag skulle vilja prata med er om idag – 
om vikten av EU-valet och EUs betydelse för jobben och vårt välstånd om TCOs förslag på nya jämställdhetsreformer om vikten av att förbättra pensionerna och socialförsäkringarna och mycket annat. Men jag ska koncentrera mig på TCOs hjärtefråga om utveckling och omställning genom hela arbetslivet. Ett ämne som passar bra för temat för er kongress: kunskap, trygghet och konkurrenskraft

Arbetsmarknaden i Sverige förändras i mycket snabb hastighet. Varje år försvinner cirka 450 000 jobb – och ännu fler nya jobb skapas. Också jobben som ”består” förändras, inte minst till följd av ny teknik och nya behov i samhället. Framtidens arbetsmarknad är på många sätt redan här. Idag hjälper robotar och artificiell intelligens till, inte bara i verkstadsindustrin utan också i kommunernas biståndsbedömning för att nämna några exempel.

Utvecklingen går rasande snabbt. Det kan verka både spännande och skrämmande. 
Jag är övertygad om att det ligger fantastiska möjligheter för ett land som Sverige i detta. Men det kommer inte ske av sig självt. Vi måste bejaka strukturomvandlingen och se till att ta tillvara möjligheterna i artificiell intelligens, robotisering, digitalisering och en nödvändig och välkommen grön omställning.  Vi måste utveckla politiken och kollektivavtalen utifrån nya förutsättningar för att forma framtiden. 

Rätt hanterat kan vi öka svensk konkurrenskraft och trygga framtida välstånd. Fel hanterat riskerar vi att hamna på efterkälken och se klyftorna öka mellan de som klarar och de som inte klarar att ställa om. Därför är smarta trygghets- och omställningssystem helt avgörande.

I Sverige har vi redan flera delar på plats. Men inom ett område behöver vi steppa upp: det gäller frågan om bättre möjligheter tillkompetensutveckling och vidareutbildning genom hela arbetslivet. När stora förändringar sker på arbetsmarknaden måste vi ge alla arbetstagare möjligheter och förutsättningar att hålla jämna steg med utvecklingen. De måste kunna ställa om, byta bana och möta nya kunskapskrav som tillkommer när arbetsmarknaden förändras. 

Det kräver att alla delar av utbildningssystemet bidrar. Även högskolan måste spela en större roll i det livslånga lärandet. Därför har TCO under flera års tid efterfrågat ett omställningsuppdrag till högskolan. Det går i praktiken ut på att de ska utveckla ett utbildningsutbud som bidrar till den omställning som pågår så att alla får möjligheter att använda och bygga på sin kompetens genom ett helt yrkesliv.

Då förstår ni också att jag är så glad över att ni under den här kongressen föreslås ta ställning för ett omställningsuppdrag till högskolan och yrkeshögskolan! Faktum är att jag pratade om just detta när jag fick möjligheten att tala på er partikongress 2017. 
Det skulle innebära en viktig förändring som skulle göra stor skillnad för Sveriges omställningsförmåga. 

Som norrbottning kan jag inte låta bli att också understryka att möjligheten till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning måste vara tillgängligt i hela landet under hela livet! Att satsa på att göra högre utbildning tillgängligt i landets alla kommuner blir allt viktigare, till exempel genom lärcenter. Dessutom måste studiemedelssystemet anpassas till behoven för yrkesverksamma mitt i arbetslivet. Oavsett ålder eller bostadsort måste du kunna fylla på med ny kunskap! 

Vi kan inte vänta, vi behöver agera nu. 

Och den dagen vi står i en lågkonjunktur, då behöver vi verkligen ha systemen på plats.  Därför finns massor att göra här och nu. Ett bra exempel är de förslag som Anders Ferbe har i sin utredning om korttidsarbete. Det gör att anställda istället för att bli uppsagda kan fylla på med ny kompetens i väntan på att konjunkturen vänder. Det kommer att vara en viktig del i denna förberedelse.

Men vi måste också höja blicken och titta på vår omställningsförmåga i dess helhet och se hur de olika delarna hänger ihop. Bland många andra länder finns ett stort intresse för Sverige och våra system för omställning. Jag har själv haft förmånen att tala om detta utomlands vid ett par tillfällen bland annat i OECD. Jag brukar säga att vi i grunden har en mycket god omställningsförmåga. 

Vi har grundsystemen på plats med fyra viktiga beståndsdelar: 


För det första, en arbetslöshetsförsäkring, som förvisso behöver ett höjt tak i a-kasseersättningen och breddas för att omfatta fler. För det andra, en aktiv arbetsmarknadspolitik, som visserligen har lite att erbjuda TCO-förbundens medlemmar men som är avgörande för människor långt bort från arbetsmarknaden, För det tredje, omställningsavtalen som fack och arbetsgivare byggt upp (och med mycket goda resultat), För det fjärde, ett utbildningssystem med Komvux, Yrkeshögskola, Högskolor och universitet där den stora utmaningen idag är att anpassa utbildningsutbudet till de yrkesverksammas behov. 

Det här för mig osökt in på det som sker just nu med Arbetsförmedlingen och jag måste säga några ord kring det också. 

Jag har förståelse för att det är ett besvärligt läge när man regerar på en budget som inte är ens egen. Men det som håller på att ske är ett historiskt misstag. Och det är fullständigt oacceptabelt. 

Vi är mycket oroade över vilka konsekvenser nedskärningarna på Arbetsförmedlingen kommer att innebära för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kommer även att leda till en mycket tuff situation för många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Med nedskärningarna töms landsbygden på kompetens och jobbmöjligheter. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. 

Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Jag förväntar mig att regeringen agerar på ett ansvarsfullt sätt. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken får inte avväpnas – den måste rustas upp! 

Jag håller med Fackförbundet ST som organiserar nästan 100 000 medlemmar: 
Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen.  

Det är dags för mig att avrunda. Jag förstår att ni också kommer att diskutera förnyelse och utveckling av er organisation. Så spännande och viktigt!  Jag har själv som facklig ledare under många år haft förmånen att arbeta intensivt med förnyelse och utveckling. 

Jag tror att det är avgörande, oavsett vi är ledare i en facklig organisation eller i ett politiskt parti, att säkerställa att vår organisation har förmågan att ställa om och förändras när tiderna och omvärlden förändras. Att vara relevanta för en ny tid. 

Nyckeln till framgång utifrån min erfarenhet är: För det första att vara trygg i sina grundläggande värderingar och För det andra att ha modet att utmana både arbetsformer och krav eller idéer. Jag tror att det gäller avsett om det handlar om att förnya kollektivavtalen och fackliga krav eller om det handlar om att förnya sin politik. 

Den viktigaste insikten och det som kanske är svårast, är att se på den egna organisationen utifrån och in – aldrig inifrån. För oss kom ändringen när vi ändrade mindset från ”vi måste bli bättre på att nåt ut och förklara” till ”vi måste bli bättre på att lyssna. Vi måste förändras.”  

Det var då vi skapade ett gemensamt projektet som kallades Facket förändras. Det har på många sätt lagt grunden för vår utvecklingsresa och vår medlemsökning. 

I år firar vi 75 år – piggare och starkare än någonsin, och i ständig förändring. 

Tack och lycka till på kongressen!

 

Många vinster i nya arbetsmiljöstrategin

Viktiga arbetsmiljöfrågor för tjänstemännen lyfts fram på ett helt nytt sätt, och en god arbetsmijö ses som central för att klara av utmaningarna på arbetsmarknaden framöver i regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Läs vår första analys

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Pensionsgruppens nya förslag är ett steg i rätt riktning

Den parlamentariska pensionsgruppen har nu kommit överens om hur betänkandet ”Ett upphandlat fondtorg” som presenterades i november 2019 ska införas. TCO välkomnar överenskommelsen. För att skapa ett tryggt system är det viktigt att säkra upp med effektiva former för uppföljning och kontroll av fonderna.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Debatt

TCO: MP – inkludera arbetsmarknaden i hållbarhetsfrågorna

Märta Stenevi är Miljöpartiets nya språkrör. MP har gjort mycket för den hållbara utvecklingen. Men det är hög tid att vidga begreppet hållbarhet till att inkludera ett socialt hållbart samhälle där människor känner trygghet och tillit, skriver TCO på Altinget.

Nyheter

RUT-avdrag för äldre är ingen bra idé

Nyligen presenterades förslag om att utvidga RUT-tjänsterna specifikt mot de äldre. Det är ett behjärtansvärt initiativ men bör inte genomföras. Det skulle leda till att man undergräver RUT:s legitimitet och kan knappast ge någon större mernytta till de äldre.

Pressmeddelanden

Vita fläckar på Sveriges utbildningskarta

TCO har kartlagt och jämfört utbildningsmöjligheterna i Sveriges kommuner och presenterar för tredje året i rad ett utbildningsindex som mäter tillgången till högre utbildning över hela landet. Indexet visar på stora regionala skillnader. På topplistan dominerar kommuner i Stockholm-Mälardalen men utbildningsindexet visar också att det fortfarande finns vita fläckar på Sveriges utbildningskarta.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

19 februari, 2021

Förändrat arbetsliv – hur påverkar det arbetsmiljö och jämställdhet?

Just nu är vi många som funderar över hur arbetslivet kommer att påverkas efter det som har varit en akut coronakris under en längre tid. När det blir möjligt att vara tillsammans på arbetsplatserna under andra och mer normala former – kommer vi då att arbeta på samma sätt som tidigare? Troligen inte. Förmodligen har vi på olika sätt lärt oss mycket som kommer innebära att både vi som arbetstagare och många arbetsgivare vill organisera arbetet på nya sätt.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

25 februari, 2021

Lönsamt för pensionen att arbeta längre

Förra veckan presenterade Skandia en ny rapport, ”Pensionsåldersdilemmat”. Rapporten innehåller beräkningar av den framtida pensionen för några typfall i olika yrken – grundskollärare, distriktssköterska, ekonom och civilingenjör – födda på 70-, 80- och 90-talet. Dilemmat är att eftersom vi förväntas leva längre och det samlade pensionskapitalet ska räcka hela livet, så behöver vi också arbeta längre upp i åren. Samtidigt visar Skandias Novus-undersökning att många har siktet inställt på att gå i pension vid 65 år.

Arbetsmiljö, Pension, Corona

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

24 februari, 2021

Världsfacket fördömer statskuppen i Myanmar

Sedan den 1 februari har folket i Myanmar fördömt den statskupp som begåtts av militärjuntan. När armén har en hårdare ton, ökar arresteringar, förhindrar internetåtkomst och till och med öppnar eld mot demonstranter så mobiliserar medborgarna massivt för att försvara den demokratiska övergången som NLD, The National League for Democracy initierat.

Arbetsrätt, EU, Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

22 februari, 2021

EU:s handelsstrategi: TCO vill se mer fokus på arbetstagarrättigheter

I förra veckan presenterade EU-kommissionen sin översyn av den gemensamma handelspolitiken. Strategin innehåller många bra förslag, med fokus på hållbarhetsfrågor, multilateralism och ett ökat samarbete med USA. Samtidigt saknas flera viktiga fackliga frågor i den nya strategin, till exempel hur arbetstagarrättigheter ska bli en central fråga inom WTO och hur respekt för ILO-konventioner ska jämställas med andra regler i frihandelsavtal.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

19 februari, 2021

Dags för en global socialförsäkringsfond?

Kriserna i kölvattnet av pandemin har tydliggjort svagheterna i Europas välfärdsstater och försvårat situationen för människor i de låg- och medelinkomstländer som redan hade bristfälliga socialförsäkringssystem. Det blir allt tydligare att det är dags att damma av idén om en Global Fond för att stärka socialförsäkringssystem i världen. Förslaget om en fond har även lyfts av Världsfacket ITUC som också publicerat en skrift kring frågan.

Internationellt

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

18 februari, 2021

Bättre och sämre skattereduktioner

Det finns de som alltid ser en riktad skattesänkning som svaret, oavsett hur frågan ser ut. Dit hör inte TCO. Men det finns bättre och det finns sämre skattereduktioner. I veckan gick remisstiden hos finansdepartementet ut för två tillfälliga sådana, för investeringar och för arbetsinkomster. Läs min hiss och diss.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Mars

Måndag 8 mars 12:00 - 13:00 | Digitalt event

Normer och reformer för ett hållbart livspussel

Nu visar vi vårt seminarium Normer och reformer för ett hållbart livspussel gratis för alla. Passa på att äta din lunch ihop med oss på Internationella kvinnodagen den 8 mars och se premiärvisningen samtidigt.

Läs mer Se seminariet

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.