Tal S-kongressen

13:08 2 april, 2019

Tack för inbjudan till er kongress! 

De senaste åren har vi sett hur nationalistiska, auktoritära och främlingsfientliga strömningar har ökat sitt politiska inflytande i land efter land.  Vi ser hur fria medier och fri kultur hotas, rättsstaten angrips och vetenskapen ifrågasätts.  Mänskliga rättigheter som tidigare generationer kämpat för ifrågasätts och jämställdheten, den sägs ha gått för långt.

Men vi har också sett motkrafterna.  #Metoo visade styrkan som finns i när många säger att nu är det nog!  Miljoner unga människor världen över kräver oss vuxna på svar om klimatförändringarna – och det började här i Sverige.

Glöm heller inte det engagemang och den initiativförmåga som mängder av människor, i civilsamhällets organisationer, men också i kommuner och statliga myndigheter, visat för att på bästa sätt ta hand om de människor som flytt till Sverige de senaste åren. 

En viktig kraft i samhället är fackliga organisationer. Att människor går ihop för att gemensamt verka för ett bättre arbetsliv, en bättre vardag och en bättre framtid. 
2015 kunde jag stolt berätta för er att våra förbund hade vänt medlemsutvecklingen, växt med 100 000 medlemmar och passerat 1,3 miljoner.  

Idag, fyra år senare, kan jag berätta att vi fortsätter att växa, sedan dess med ytterligare cirka 100 000. Vid årsskiftet var vi tillsammans drygt 1 409 000 i de 14 TCO-förbunden.  Det är ett styrkebesked för facket och för den svenska partsmodellen! Det visar att förnyelse och hårt, tålmodigt och lustfyllt arbete ger resultat! 

Som vi alla vet, såg den politiska situationen i Sverige mycket besvärlig ut efter valet. 
Sverige är ett av världens bästa länder att leva och arbeta i – men vi måste ständigt utvecklas. För det behövs kloka och långsiktiga reformer, vilket i sin tur kräver regeringar som har möjlighet att få igenom si politik. Bland TCO-förbundens medlemmar såg vi dessutom att det fanns ett stort stöd för blocköverskridande samarbeten.

Jag har stor förståelse för att det var ett stort steg för er socialdemokrater, men också för Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att till slut komma överens och ingå Januariavtalet. Det ger Sverige förutsättningar för fortsatt reformarbete. I många länder i Europa ingår främlingsfientliga och nationalistiska partier i regeringsunderlaget. Det slipper vi i Sverige. 

Ur ett TCO-perspektiv innehåller Januariavtalet flera välkomna besked.  Bland det positiva finns beskedet att man nu ska inleda arbetet med en stor skattereform, något som TCO har krävt länge. Vi vill att skatten på arbete och företagande sänks, samtidigt som den höjs på miljöskadlig verksamhet, kapital och konsumtion. På så vis kan vi säkra såväl välfärdens framtida finansiering som att det är lönsamt att utbilda sig och ta ansvar på jobbet.

Bland det negativa finns den utredning om anställningsskyddet som nu ska tillsättas. Vi kommer att göra vad vi kan för att den inte ska resultera i ökad otrygghet, godtycke eller att balansen mellan parterna på arbetsmarknaden förändras till nackdel för arbetstagarna. Att försvaga anställningsskyddet löser inte något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Vi får inte fler lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare eller programmerare för att de blir lättare att säga upp. 

Det finns så mycket som jag skulle vilja prata med er om idag – 
om vikten av EU-valet och EUs betydelse för jobben och vårt välstånd om TCOs förslag på nya jämställdhetsreformer om vikten av att förbättra pensionerna och socialförsäkringarna och mycket annat. Men jag ska koncentrera mig på TCOs hjärtefråga om utveckling och omställning genom hela arbetslivet. Ett ämne som passar bra för temat för er kongress: kunskap, trygghet och konkurrenskraft

Arbetsmarknaden i Sverige förändras i mycket snabb hastighet. Varje år försvinner cirka 450 000 jobb – och ännu fler nya jobb skapas. Också jobben som ”består” förändras, inte minst till följd av ny teknik och nya behov i samhället. Framtidens arbetsmarknad är på många sätt redan här. Idag hjälper robotar och artificiell intelligens till, inte bara i verkstadsindustrin utan också i kommunernas biståndsbedömning för att nämna några exempel.

Utvecklingen går rasande snabbt. Det kan verka både spännande och skrämmande. 
Jag är övertygad om att det ligger fantastiska möjligheter för ett land som Sverige i detta. Men det kommer inte ske av sig självt. Vi måste bejaka strukturomvandlingen och se till att ta tillvara möjligheterna i artificiell intelligens, robotisering, digitalisering och en nödvändig och välkommen grön omställning.  Vi måste utveckla politiken och kollektivavtalen utifrån nya förutsättningar för att forma framtiden. 

Rätt hanterat kan vi öka svensk konkurrenskraft och trygga framtida välstånd. Fel hanterat riskerar vi att hamna på efterkälken och se klyftorna öka mellan de som klarar och de som inte klarar att ställa om. Därför är smarta trygghets- och omställningssystem helt avgörande.

I Sverige har vi redan flera delar på plats. Men inom ett område behöver vi steppa upp: det gäller frågan om bättre möjligheter tillkompetensutveckling och vidareutbildning genom hela arbetslivet. När stora förändringar sker på arbetsmarknaden måste vi ge alla arbetstagare möjligheter och förutsättningar att hålla jämna steg med utvecklingen. De måste kunna ställa om, byta bana och möta nya kunskapskrav som tillkommer när arbetsmarknaden förändras. 

Det kräver att alla delar av utbildningssystemet bidrar. Även högskolan måste spela en större roll i det livslånga lärandet. Därför har TCO under flera års tid efterfrågat ett omställningsuppdrag till högskolan. Det går i praktiken ut på att de ska utveckla ett utbildningsutbud som bidrar till den omställning som pågår så att alla får möjligheter att använda och bygga på sin kompetens genom ett helt yrkesliv.

Då förstår ni också att jag är så glad över att ni under den här kongressen föreslås ta ställning för ett omställningsuppdrag till högskolan och yrkeshögskolan! Faktum är att jag pratade om just detta när jag fick möjligheten att tala på er partikongress 2017. 
Det skulle innebära en viktig förändring som skulle göra stor skillnad för Sveriges omställningsförmåga. 

Som norrbottning kan jag inte låta bli att också understryka att möjligheten till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning måste vara tillgängligt i hela landet under hela livet! Att satsa på att göra högre utbildning tillgängligt i landets alla kommuner blir allt viktigare, till exempel genom lärcenter. Dessutom måste studiemedelssystemet anpassas till behoven för yrkesverksamma mitt i arbetslivet. Oavsett ålder eller bostadsort måste du kunna fylla på med ny kunskap! 

Vi kan inte vänta, vi behöver agera nu. 

Och den dagen vi står i en lågkonjunktur, då behöver vi verkligen ha systemen på plats.  Därför finns massor att göra här och nu. Ett bra exempel är de förslag som Anders Ferbe har i sin utredning om korttidsarbete. Det gör att anställda istället för att bli uppsagda kan fylla på med ny kompetens i väntan på att konjunkturen vänder. Det kommer att vara en viktig del i denna förberedelse.

Men vi måste också höja blicken och titta på vår omställningsförmåga i dess helhet och se hur de olika delarna hänger ihop. Bland många andra länder finns ett stort intresse för Sverige och våra system för omställning. Jag har själv haft förmånen att tala om detta utomlands vid ett par tillfällen bland annat i OECD. Jag brukar säga att vi i grunden har en mycket god omställningsförmåga. 

Vi har grundsystemen på plats med fyra viktiga beståndsdelar: 


För det första, en arbetslöshetsförsäkring, som förvisso behöver ett höjt tak i a-kasseersättningen och breddas för att omfatta fler. För det andra, en aktiv arbetsmarknadspolitik, som visserligen har lite att erbjuda TCO-förbundens medlemmar men som är avgörande för människor långt bort från arbetsmarknaden, För det tredje, omställningsavtalen som fack och arbetsgivare byggt upp (och med mycket goda resultat), För det fjärde, ett utbildningssystem med Komvux, Yrkeshögskola, Högskolor och universitet där den stora utmaningen idag är att anpassa utbildningsutbudet till de yrkesverksammas behov. 

Det här för mig osökt in på det som sker just nu med Arbetsförmedlingen och jag måste säga några ord kring det också. 

Jag har förståelse för att det är ett besvärligt läge när man regerar på en budget som inte är ens egen. Men det som håller på att ske är ett historiskt misstag. Och det är fullständigt oacceptabelt. 

Vi är mycket oroade över vilka konsekvenser nedskärningarna på Arbetsförmedlingen kommer att innebära för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kommer även att leda till en mycket tuff situation för många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Med nedskärningarna töms landsbygden på kompetens och jobbmöjligheter. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. 

Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Jag förväntar mig att regeringen agerar på ett ansvarsfullt sätt. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken får inte avväpnas – den måste rustas upp! 

Jag håller med Fackförbundet ST som organiserar nästan 100 000 medlemmar: 
Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen.  

Det är dags för mig att avrunda. Jag förstår att ni också kommer att diskutera förnyelse och utveckling av er organisation. Så spännande och viktigt!  Jag har själv som facklig ledare under många år haft förmånen att arbeta intensivt med förnyelse och utveckling. 

Jag tror att det är avgörande, oavsett vi är ledare i en facklig organisation eller i ett politiskt parti, att säkerställa att vår organisation har förmågan att ställa om och förändras när tiderna och omvärlden förändras. Att vara relevanta för en ny tid. 

Nyckeln till framgång utifrån min erfarenhet är: För det första att vara trygg i sina grundläggande värderingar och För det andra att ha modet att utmana både arbetsformer och krav eller idéer. Jag tror att det gäller avsett om det handlar om att förnya kollektivavtalen och fackliga krav eller om det handlar om att förnya sin politik. 

Den viktigaste insikten och det som kanske är svårast, är att se på den egna organisationen utifrån och in – aldrig inifrån. För oss kom ändringen när vi ändrade mindset från ”vi måste bli bättre på att nåt ut och förklara” till ”vi måste bli bättre på att lyssna. Vi måste förändras.”  

Det var då vi skapade ett gemensamt projektet som kallades Facket förändras. Det har på många sätt lagt grunden för vår utvecklingsresa och vår medlemsökning. 

I år firar vi 75 år – piggare och starkare än någonsin, och i ständig förändring. 

Tack och lycka till på kongressen!

 

Efter pandemin krävs lag om personliga integriteten

Pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala arbetssätt. För att ta vara på fördelarna men samtidigt behålla tilliten krävs tydliga regler om hur information får användas.

 

Läs mer

Debatt

Inför en lag om personlig integritet i arbetslivet

Efter pandemin måste en lag om personlig integritet i arbetslivet införas, det kräver TCO i ett brev till regeringen och i en artikel på Dagens nyheters debattsida.

Nyheter

Nya förslagen för arbetskraftinvandring räcker inte

Dagens system för arbetskraftsinvandring har flera brister som behöver åtgärdas. Men de förslag som presenteras i utredningen om arbetskraftsinvandring är inte tillräckliga.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Krävs social dialog för att få fart på europeisk ekonomi

En lyckad jobbpolitik, klimatanpassning och konkurrenskraft går hand i hand med kompetensutveckling, social trygghet och jämställdhet. Vägen dit är via starka parter på arbetsmarknaden, skriver vi tillsammans med våra nordiska kollegor på Altinget.

Nyheter

Omställning är nyckeln till snabb återhämtning för Europas ekonomi

I helgen träffas EU-ländernas regeringar och arbetsmarknadens parter i portugisiska Porto för att ta vidare arbetet från det sociala toppmöte som hölls i Göteborg 2017, där EU:s pelare för sociala rättigheter antogs. TCO har inför mötet lyft tillgång till vidareutbildning samt jämställdhet och kollektivavtalslösningar som de allra mest prioriterade frågorna för en snabb och hållbar återhämtning av den EU:s ekonomi. Inför mötet i Porto har EU-kommissionen stakat ut flera ambitiösa mål till 2025, där ett är särskilt viktigt: att 60 procent av EU:s vuxna befolkning varje år ska delta i utbildning eller kompetensutveckling.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 april, 2021

Två glädjande rapporter visar på ökad facklig styrka!

En arbetsmarknad i förändring innebär utmaningar. Arbetsvillkor förändras, nya jobb uppstår och nya branscher tillkommer där arbetsvillkoren naturligtvis ska vara schyssta. TCO-förbundens medlemmar uttrycker ett behov av kunskapshöjande insatser för att de ska klara av att hänga med i sina yrken. Då är det viktigt med ökad facklig styrka, och förra veckan presenterades två rapporter som pekade i just den riktningen.

Sofia Råsmar - EU-jurist

10 maj, 2021

Tjänstemän - vilket EU vill ni leva i?

På Europadagen 9 maj började samtalet om EU:s framtid under namnet Konferensen om Europas framtid, också kort och gott omnämnd som framtidskonferensen. I en rad debatter och diskussioner ska människor från hela EU under ca ett års tid dela med sig av sina idéer och på så sätt bidra till att skapa vår gemensamma framtid.

EU

Mika Domisch - Internationell sekreterare

06 maj, 2021

Porto visar vägen

Ibland måste man lyfta blicken för att se skogen för alla träd. EU är som bekant ett samarbete mellan 27 medlemsländer som inte bara bildar världens största marknad utan som med sin gemensamma handelspolitik är en allt tyngre global spelare. Samtidigt blir den globala ekonomiska konkurrensen allt tuffare när globalisering, digitalisering och klimatutmaningen leder till snabbt föränderliga samhällen och arbetsmarknader. Men hur ska EU hävda sig i framtiden?

EU, Partsmodellen

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

26 april, 2021

TCO fördömer fängslandet av fackliga ledare i Hongkong

Nyligen dömdes Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för den oberoende fackliga organisationen Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU, till 14 månaders fängelse. Hans brott består i att ha organiserat en demonstration mot Kinas ökande inflytande i Hongkong i augusti 2019, och att ha deltagit i protesterna mot inskränkningarna av demokratin under 2020.

Internationellt

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 april, 2021

Ännu en underbar natt!

Ikväll är det 40 år sedan det som kom att kallas ”den underbara natten” inleddes, då en politisk överenskommelse om en skattereform gjordes. En bra dag att påminna om politiska förhandlingar kräver ett gediget genomarbetat underlag för att lösningarna ska bli bra. Januariavtalets skattereform har ännu inte påbörjats. Finansministern borde jubilera genom att sätta igång en expertutredning. Så kanske ännu en underbar natt kommer!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

21 april, 2021

Normer styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga – politiken behöver signalera att jämställt föräldraskap är målet

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex. Nyare forskning visar att normer på arbetsplatserna styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga. För att skynda på utvecklingen mot ökad ekonomisk jämställdhet behöver reglerna kring föräldraförsäkringen reformeras så att de tydligt signalerar att målet är jämställt föräldraskap – det är dags för tredelning av föräldrapenningdagarna och även dagar med ersättning på grundnivå ska vara reserverade.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.