Tal S-kongressen

13:08 2 april, 2019

Tack för inbjudan till er kongress! 

De senaste åren har vi sett hur nationalistiska, auktoritära och främlingsfientliga strömningar har ökat sitt politiska inflytande i land efter land.  Vi ser hur fria medier och fri kultur hotas, rättsstaten angrips och vetenskapen ifrågasätts.  Mänskliga rättigheter som tidigare generationer kämpat för ifrågasätts och jämställdheten, den sägs ha gått för långt.

Men vi har också sett motkrafterna.  #Metoo visade styrkan som finns i när många säger att nu är det nog!  Miljoner unga människor världen över kräver oss vuxna på svar om klimatförändringarna – och det började här i Sverige.

Glöm heller inte det engagemang och den initiativförmåga som mängder av människor, i civilsamhällets organisationer, men också i kommuner och statliga myndigheter, visat för att på bästa sätt ta hand om de människor som flytt till Sverige de senaste åren. 

En viktig kraft i samhället är fackliga organisationer. Att människor går ihop för att gemensamt verka för ett bättre arbetsliv, en bättre vardag och en bättre framtid. 
2015 kunde jag stolt berätta för er att våra förbund hade vänt medlemsutvecklingen, växt med 100 000 medlemmar och passerat 1,3 miljoner.  

Idag, fyra år senare, kan jag berätta att vi fortsätter att växa, sedan dess med ytterligare cirka 100 000. Vid årsskiftet var vi tillsammans drygt 1 409 000 i de 14 TCO-förbunden.  Det är ett styrkebesked för facket och för den svenska partsmodellen! Det visar att förnyelse och hårt, tålmodigt och lustfyllt arbete ger resultat! 

Som vi alla vet, såg den politiska situationen i Sverige mycket besvärlig ut efter valet. 
Sverige är ett av världens bästa länder att leva och arbeta i – men vi måste ständigt utvecklas. För det behövs kloka och långsiktiga reformer, vilket i sin tur kräver regeringar som har möjlighet att få igenom si politik. Bland TCO-förbundens medlemmar såg vi dessutom att det fanns ett stort stöd för blocköverskridande samarbeten.

Jag har stor förståelse för att det var ett stort steg för er socialdemokrater, men också för Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att till slut komma överens och ingå Januariavtalet. Det ger Sverige förutsättningar för fortsatt reformarbete. I många länder i Europa ingår främlingsfientliga och nationalistiska partier i regeringsunderlaget. Det slipper vi i Sverige. 

Ur ett TCO-perspektiv innehåller Januariavtalet flera välkomna besked.  Bland det positiva finns beskedet att man nu ska inleda arbetet med en stor skattereform, något som TCO har krävt länge. Vi vill att skatten på arbete och företagande sänks, samtidigt som den höjs på miljöskadlig verksamhet, kapital och konsumtion. På så vis kan vi säkra såväl välfärdens framtida finansiering som att det är lönsamt att utbilda sig och ta ansvar på jobbet.

Bland det negativa finns den utredning om anställningsskyddet som nu ska tillsättas. Vi kommer att göra vad vi kan för att den inte ska resultera i ökad otrygghet, godtycke eller att balansen mellan parterna på arbetsmarknaden förändras till nackdel för arbetstagarna. Att försvaga anställningsskyddet löser inte något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Vi får inte fler lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare eller programmerare för att de blir lättare att säga upp. 

Det finns så mycket som jag skulle vilja prata med er om idag – 
om vikten av EU-valet och EUs betydelse för jobben och vårt välstånd om TCOs förslag på nya jämställdhetsreformer om vikten av att förbättra pensionerna och socialförsäkringarna och mycket annat. Men jag ska koncentrera mig på TCOs hjärtefråga om utveckling och omställning genom hela arbetslivet. Ett ämne som passar bra för temat för er kongress: kunskap, trygghet och konkurrenskraft

Arbetsmarknaden i Sverige förändras i mycket snabb hastighet. Varje år försvinner cirka 450 000 jobb – och ännu fler nya jobb skapas. Också jobben som ”består” förändras, inte minst till följd av ny teknik och nya behov i samhället. Framtidens arbetsmarknad är på många sätt redan här. Idag hjälper robotar och artificiell intelligens till, inte bara i verkstadsindustrin utan också i kommunernas biståndsbedömning för att nämna några exempel.

Utvecklingen går rasande snabbt. Det kan verka både spännande och skrämmande. 
Jag är övertygad om att det ligger fantastiska möjligheter för ett land som Sverige i detta. Men det kommer inte ske av sig självt. Vi måste bejaka strukturomvandlingen och se till att ta tillvara möjligheterna i artificiell intelligens, robotisering, digitalisering och en nödvändig och välkommen grön omställning.  Vi måste utveckla politiken och kollektivavtalen utifrån nya förutsättningar för att forma framtiden. 

Rätt hanterat kan vi öka svensk konkurrenskraft och trygga framtida välstånd. Fel hanterat riskerar vi att hamna på efterkälken och se klyftorna öka mellan de som klarar och de som inte klarar att ställa om. Därför är smarta trygghets- och omställningssystem helt avgörande.

I Sverige har vi redan flera delar på plats. Men inom ett område behöver vi steppa upp: det gäller frågan om bättre möjligheter tillkompetensutveckling och vidareutbildning genom hela arbetslivet. När stora förändringar sker på arbetsmarknaden måste vi ge alla arbetstagare möjligheter och förutsättningar att hålla jämna steg med utvecklingen. De måste kunna ställa om, byta bana och möta nya kunskapskrav som tillkommer när arbetsmarknaden förändras. 

Det kräver att alla delar av utbildningssystemet bidrar. Även högskolan måste spela en större roll i det livslånga lärandet. Därför har TCO under flera års tid efterfrågat ett omställningsuppdrag till högskolan. Det går i praktiken ut på att de ska utveckla ett utbildningsutbud som bidrar till den omställning som pågår så att alla får möjligheter att använda och bygga på sin kompetens genom ett helt yrkesliv.

Då förstår ni också att jag är så glad över att ni under den här kongressen föreslås ta ställning för ett omställningsuppdrag till högskolan och yrkeshögskolan! Faktum är att jag pratade om just detta när jag fick möjligheten att tala på er partikongress 2017. 
Det skulle innebära en viktig förändring som skulle göra stor skillnad för Sveriges omställningsförmåga. 

Som norrbottning kan jag inte låta bli att också understryka att möjligheten till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning måste vara tillgängligt i hela landet under hela livet! Att satsa på att göra högre utbildning tillgängligt i landets alla kommuner blir allt viktigare, till exempel genom lärcenter. Dessutom måste studiemedelssystemet anpassas till behoven för yrkesverksamma mitt i arbetslivet. Oavsett ålder eller bostadsort måste du kunna fylla på med ny kunskap! 

Vi kan inte vänta, vi behöver agera nu. 

Och den dagen vi står i en lågkonjunktur, då behöver vi verkligen ha systemen på plats.  Därför finns massor att göra här och nu. Ett bra exempel är de förslag som Anders Ferbe har i sin utredning om korttidsarbete. Det gör att anställda istället för att bli uppsagda kan fylla på med ny kompetens i väntan på att konjunkturen vänder. Det kommer att vara en viktig del i denna förberedelse.

Men vi måste också höja blicken och titta på vår omställningsförmåga i dess helhet och se hur de olika delarna hänger ihop. Bland många andra länder finns ett stort intresse för Sverige och våra system för omställning. Jag har själv haft förmånen att tala om detta utomlands vid ett par tillfällen bland annat i OECD. Jag brukar säga att vi i grunden har en mycket god omställningsförmåga. 

Vi har grundsystemen på plats med fyra viktiga beståndsdelar: 


För det första, en arbetslöshetsförsäkring, som förvisso behöver ett höjt tak i a-kasseersättningen och breddas för att omfatta fler. För det andra, en aktiv arbetsmarknadspolitik, som visserligen har lite att erbjuda TCO-förbundens medlemmar men som är avgörande för människor långt bort från arbetsmarknaden, För det tredje, omställningsavtalen som fack och arbetsgivare byggt upp (och med mycket goda resultat), För det fjärde, ett utbildningssystem med Komvux, Yrkeshögskola, Högskolor och universitet där den stora utmaningen idag är att anpassa utbildningsutbudet till de yrkesverksammas behov. 

Det här för mig osökt in på det som sker just nu med Arbetsförmedlingen och jag måste säga några ord kring det också. 

Jag har förståelse för att det är ett besvärligt läge när man regerar på en budget som inte är ens egen. Men det som håller på att ske är ett historiskt misstag. Och det är fullständigt oacceptabelt. 

Vi är mycket oroade över vilka konsekvenser nedskärningarna på Arbetsförmedlingen kommer att innebära för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kommer även att leda till en mycket tuff situation för många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Med nedskärningarna töms landsbygden på kompetens och jobbmöjligheter. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. 

Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Jag förväntar mig att regeringen agerar på ett ansvarsfullt sätt. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken får inte avväpnas – den måste rustas upp! 

Jag håller med Fackförbundet ST som organiserar nästan 100 000 medlemmar: 
Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen.  

Det är dags för mig att avrunda. Jag förstår att ni också kommer att diskutera förnyelse och utveckling av er organisation. Så spännande och viktigt!  Jag har själv som facklig ledare under många år haft förmånen att arbeta intensivt med förnyelse och utveckling. 

Jag tror att det är avgörande, oavsett vi är ledare i en facklig organisation eller i ett politiskt parti, att säkerställa att vår organisation har förmågan att ställa om och förändras när tiderna och omvärlden förändras. Att vara relevanta för en ny tid. 

Nyckeln till framgång utifrån min erfarenhet är: För det första att vara trygg i sina grundläggande värderingar och För det andra att ha modet att utmana både arbetsformer och krav eller idéer. Jag tror att det gäller avsett om det handlar om att förnya kollektivavtalen och fackliga krav eller om det handlar om att förnya sin politik. 

Den viktigaste insikten och det som kanske är svårast, är att se på den egna organisationen utifrån och in – aldrig inifrån. För oss kom ändringen när vi ändrade mindset från ”vi måste bli bättre på att nåt ut och förklara” till ”vi måste bli bättre på att lyssna. Vi måste förändras.”  

Det var då vi skapade ett gemensamt projektet som kallades Facket förändras. Det har på många sätt lagt grunden för vår utvecklingsresa och vår medlemsökning. 

I år firar vi 75 år – piggare och starkare än någonsin, och i ständig förändring. 

Tack och lycka till på kongressen!

 

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.