Uppdrag

08:42 1 mars, 2018

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Vår uppgift är att med utgångspunkt från de 14 medlemsförbundens medlemmar vara en drivande kraft för att utveckla och påverka politik och debatt.

För tillfället har vi tre prioriterade områden som vi har extra fokus på:

  • Att arbetskraftsbristen minskar och att det finns personal med rätt kompetens. För det behöver vi bland annat bättre förutsättningar för vidareutbildning och kompetensutveckling. Det är avgörande för att vi ska kunna arbeta längre och för att vi ska kunna byta jobb under vår karriär. Det är också avgörande för att Sverige ska fortsätta ligga långt fram i digitaliseringen och kunna dra nytta av teknikutvecklingen.
  • Att arbetslivet är hållbart, tryggt och jämställt. Vi arbetar bland annat för friskare arbetsplatser där professionen ges möjlighet till att utveckla verksamheten, för att våra trygghetssystem ska anpassas för den föränderliga arbetsmarknad som vi nu har så att de omfattar fler, samt att arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minskar. En annan viktig fråga är den om integritet för anställda.  
  • TCO vill att skattesystemen ska ses över med utgångspunkten att företagande, utbildning och jobb ska gynnas. Samtidigt är det viktigt att välfärden ändå finansieras. Vi vill därför se en skattereform.  

Vi arbetar också med att

  • Skapa goda förutsättningar för den svenska partsmodellen såväl nationellt som internationellt, främst inom EU.
  • Påverka EU där EU-regler och förändringar berör förbundens medlemmar.
  • Påverka för en bra arbetsmarknadspolitik med en stark arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadslagstiftning. 

Arena för samverkan
TCO agerar också som en arena för samverkan när när förbunden så vill. Det kan handla om skolinformation för gymnasieskolan, den högre fackliga utbildningen inom TCO Fackliga Akademi och våra kulturpris. 

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Så kan Sverige klara en lågkonjunktur

Vi har en komplex situation att hantera inför och under nästa konjunkturcykel. Men prognosen säger också att det är läge att investera – primärt i människor, skriver Eva Nordmark på SvD debatt.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund