Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker arbete hos oss

13:04 6 maj, 2019

När du söker jobb hos TCO registrerar vi de uppgifter du lämnar i din ansökan, t. ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi även behandla ytterligare uppgifter såsom anteckningar från intervjutillfällen, uppgifter som dina referenser lämnat eller, i vissa fall, resultat från tester som du genomgått.

TCO, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen, använder uppgifterna för att hantera din ansökan. TCO:s rekrytering av personal, och behandlingen av de personuppgifter som är nödvändig för detta syfte, utgör ett berättigat intresse.

Personuppgifter från rekryteringsprocessen behandlas av de som arbetar med den aktuella rekryteringen, t.ex. HR, rekryterande chef och fackliga företrädare.

Om du inte blir anställd av TCO kommer de personuppgifter som registrerats att raderas två år efter att rekryteringsprocessen för befattningen som du sökt har avslutats.

Om du blir anställd av TCO bevaras dina ansökningshandlingar.
I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur TCO behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund