Styrelse

TCOs styrelse fattar de viktiga besluten mellan kongresserna. Styrelsearbetet leds av TCOs valda ordförande Eva Nordmark. De 14 ledamöterna representerar vart och ett av medlemsförbunden.

Inom styrelsen utses också  två vice ordförande och två personliga ersättare för varje ledamot.

Styrelsens uppgifter:

  •  företräda TCO gentemot omvärlden och tillvarata TCOs intressen
  • ansvara för TCOs strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning
  •  förbereda kongressen och genomföra fattade kongressbeslut.
  • besluta om ordförandens anställningsvillkor
  • besluta om det kommande årets verksamhet och budget
  • förvalta TCOs tillgångar och se till att räkenskaperna för föregående år avslutas och lämnas till revisorerna

Vill du veta mer? Se TCOs stadgar.

Här är TCOs styrelse:

Eva Nordmark

Ordförande

Peter Hellberg

Vice ordförande i Unionen, vice ordförande i TCOs styrelse.

Britta Lejon

Ordförande i Fackförbundet ST, vice ordförande i TCO

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande i Lärarförbundet

Martin Linder

Ordförande i Unionen

Sineva Ribeiro

Ordförande i Vårdförbundet

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision

Anders Johansson

Förbundsordförande FTF

Håkan Sparr

Förbundsordförande Försvarsförbundet

Johan Lindgren

Förbundsordförande TULL-KUST

Henric Lagercrantz

Förbundsordförande SLF

Lena Nitz

Ordförande i Polisförbundet

Jonas Nordling

Ordförande i Journalistförbundet

Ulrika Boëthius

Ordförande i Finansförbundet

Gunnar Jönsson

Ordförande i Symf

Anna Carlson

Ordförande Teaterförbundet för scen och film

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund