Uppdrag

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Vår uppgift är att med utgångspunkt från de 13 medlemsförbundens medlemmar vara en drivande kraft för att utveckla och påverka politik och debatt.

Kongressen har definierat ett antal kärnområden som ringar in TCO:s verksamhet.

Där ingår:

  • Förutsättningarna för den svenska partsmodellen. Inte minst i relation till EU-samarbetet.

  • Att säkra våra förbunds medlemmars perspektiv när det gäller att utforma framtidens trygghetssystem och socialförsäkringar, som måste ge trygghet i form av tillräckligt höga tak, men också inkludera fler än idag.

  • Att arbeta brett med frågor som rör jämställdhet och mångfald, med tydlig grund i våra fackliga värderingar om alla människors lika värde.

  • Att arbeta brett med frågor som rör omställning på en föränderlig arbetsmarknad.

  • En av de absolut viktigaste frågorna som rör framtidens arbetsliv för oss är också att få till stånd bättre förutsättningar att vidareutbilda sig genom hela yrkeslivet. Bland annat behöver universitet och högskolor få ett omställningsuppdrag för att bättre svara mot de behov vi ser hos yrkesverksamma.

  • Att få till stånd en skattereform som ska göra det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig och ta ansvar.

Arena för samverkan
TCO agerar också som en arena för samverkan när förbunden så vill. Det kan handla om skolinformation för gymnasieskolan, den högre fackliga utbildningen inom TCO Fackliga Akademi och våra kulturpris.

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson, regionalt arbetsmiljöombud jobbar för att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund