Uppdrag

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Vår uppgift är att med utgångspunkt från de 13 medlemsförbundens medlemmar vara en drivande kraft för att utveckla och påverka politik och debatt.

Kongressen har definierat ett antal kärnområden som ringar in TCO:s verksamhet.

Där ingår:

  • Förutsättningarna för den svenska partsmodellen. Inte minst i relation till EU-samarbetet.

  • Att säkra våra förbunds medlemmars perspektiv när det gäller att utforma framtidens trygghetssystem och socialförsäkringar, som måste ge trygghet i form av tillräckligt höga tak, men också inkludera fler än idag.

  • Att arbeta brett med frågor som rör jämställdhet och mångfald, med tydlig grund i våra fackliga värderingar om alla människors lika värde.

  • Att arbeta brett med frågor som rör omställning på en föränderlig arbetsmarknad.

  • En av de absolut viktigaste frågorna som rör framtidens arbetsliv för oss är också att få till stånd bättre förutsättningar att vidareutbilda sig genom hela yrkeslivet. Bland annat behöver universitet och högskolor få ett omställningsuppdrag för att bättre svara mot de behov vi ser hos yrkesverksamma.

  • Att få till stånd en skattereform som ska göra det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig och ta ansvar.

Arena för samverkan
TCO agerar också som en arena för samverkan när förbunden så vill. Det kan handla om skolinformation för gymnasieskolan, den högre fackliga utbildningen inom TCO Fackliga Akademi och våra kulturpris.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund