Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund vars medlemsgrupper främst utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Lärarförbundet arbetar för att göra läraryrket till en stark profession där medlemmarna ges stort inflytande över skolan och dess arbetsvillkor.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund