TCO-regionerna

TCO-regionerna är TCO:s regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner. Regionerna själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund