Styrelse

TCO:s styrelse fattar de viktiga besluten mellan kongresserna. Styrelsearbetet leds av TCO:s valda ordförande Eva Nordmark. De 14 ledamöterna representerar vart och ett av medlemsförbunden.

Inom styrelsen utses också  två vice ordförande och två personliga ersättare för varje ledamot.

Styrelsens uppgifter:

  • företräda TCO gentemot omvärlden och tillvarata TCOs intressen
  • ansvara för TCO:s strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning
  • förbereda kongressen och genomföra fattade kongressbeslut.
  • besluta om ordförandens anställningsvillkor
  • besluta om det kommande årets verksamhet och budget
  • förvalta TCO:s tillgångar och se till att räkenskaperna för föregående år avslutas och lämnas till revisorerna

Vill du veta mer? Se TCO:s stadgar.

Här är TCOs styrelse:

Eva Nordmark

Ordförande

Peter Hellberg

Vice ordförande i Unionen, vice ordförande i TCO:s styrelse.

Britta Lejon

Ordförande i Fackförbundet ST, vice ordförande i TCO

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande i Lärarförbundet

Martin Linder

Ordförande i Unionen

Sineva Ribeiro

Ordförande i Vårdförbundet

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision

Anders Johansson

Förbundsordförande Forena

Håkan Sparr

Förbundsordförande Försvarsförbundet

Johan Lindgren

Förbundsordförande TULL-KUST

Henric Lagercrantz

Förbundsordförande SLF

Lena Nitz

Ordförande i Polisförbundet

Ulrika Hyllert

Ordförande i Journalistförbundet

Ulrika Boëthius

Ordförande i Finansförbundet

Simon Norrthon

Ordförande i Teaterförbundet

Gunnar Jönsson

Ordförande i Symf

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund