Styrelse

TCO:s styrelse fattar de viktiga besluten mellan kongresserna. Styrelsearbetet leds av TCO:s tillförordnade ordförande Peter Hellberg. De 14 ledamöterna representerar TCO:s medlemsförbund. 

Inom styrelsen utses också  två vice ordförande och två personliga ersättare för varje ledamot.

Styrelsens uppgifter:

  • företräda TCO gentemot omvärlden och tillvarata TCOs intressen
  • ansvara för TCO:s strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning
  • förbereda kongressen och genomföra fattade kongressbeslut.
  • besluta om ordförandens anställningsvillkor
  • besluta om det kommande årets verksamhet och budget
  • förvalta TCO:s tillgångar och se till att räkenskaperna för föregående år avslutas och lämnas till revisorerna

Vill du veta mer? Se TCO:s stadgar.

Här är TCOs styrelse:

Therese Svanström

ordförande, TCO

Peter Hellberg

1:e vice ordförande i Unionen

Britta Lejon

förbundsordförande i Fackförbundet ST, vice ordförande i TCO

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande i Lärarförbundet

Martin Linder

förbundsordförande i Unionen

Sineva Ribeiro

ordförande i Vårdförbundet

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

Anders Johansson

förbundsordförande Forena

Håkan Sparr

förbundsordförande Försvarsförbundet

Johan Lindgren

förbundsordförande TULL-KUST

Lena Nitz

förbundsordförande i Polisförbundet

Ulrika Hyllert

ordförande i Journalistförbundet

Ulrika Boëthius

förbundsordförande i Finansförbundet

Simon Norrthon

förbundsordförande i Teaterförbundet

Gunnar Jönsson

förbundsordförande i Symf

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund