"Saknas utrymme för frågor och fördjupning"

Pressmeddelanden 14:56 4 juni, 2013

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att juristutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Vi frågade Sigrid Solvin, Juristprogrammet, Uppsala Universitet, hur hon ser på kvaliteten på sin utbildning och mängden lärarledd tid.

Hur mycket lärarledd tid har du under en typisk vecka och hur är den undervisningen upplagd (hur stora är studentgrupperna, vad får studenterna göra, vad gör läraren)?
- På juristprogrammet i Uppsala varierar antalet lärarledda timmar i veckan från termin till termin. Vi har hörsalsföreläsningar för alla studenter på terminen (ca 250 st. studenter), seminarieundervisning med en seminarieledare för grupper om ca 25 studenter och basgruppsarbete i grupper om ca 5 studenter utan lärare. Föreläsningarna hålls i stora föreläsningssalar, seminarierna i klassrum och basgruppsarbetet där man bestämmer i gruppen, oftast på något bibliotek eller nationscafé.

- En typisk vecka har vi två föreläsningar à 90 min och två eller tre seminarier à 90 min. Inför varje seminarie träffas man i sin basgrupp, i ca en timme, och går igenom vad man ska presentera på seminariet. Under seminarierna är det studenterna som för diskussionen framåt och ger lösningsförslag.

- Tanken är att ordet ska fördelas mellan de fem-sex basgrupperna, och även mellan stundenterna inom varje basgrupp. Lärarens roll är mest att uppmuntra och se till att vi inte hamnar utanför ämnet. Komplicerade saker brukar läraren gå igenom på tavlan och förklara mer ingående.

- Resterande tid under veckan är till för självstudier, dvs. läsa läsa läsa (vi brukar ha omkring 15 st. kursböcker per termin som gärna ska läsas minst två ggr) och författande av promemorior (två-tre st. per termin).

Hur tror du att dina studier påverkas av att du får så lite lärarledd tid i så stora undervisningsgrupper?
- När vi väl får lärarledd tid tycker jag inte att undervisningsgrupperna är för stora, det är snarare så att undervisningstillfällena med lärare är så fyllda till brädden av information att det inte finns tillräckligt utrymme för frågor och fördjupning vid sidan av det specifika ämne som var tänkt att tas upp vid ett specifikt undervisningstillfälle.

- När man sitter och läser och stöter på någonting som man inte förstår finns knappt någon möjlighet att fråga någon lärare. Man frågar kompisar och försöker luska fram ”rätt” svar. Ett resultat av det blir ju såklart att man kan gå omkring nästan en hel termin utan att veta om man verkligen har förstått vad man läst.

- Särskilt surt kan det kännas när man skriver någonting som ska lämnas in och betygsättas. Har man tolkat någonting fel kanske man skriver en hel promemoria utifrån sin feltolkning, och sen får man reda på hur fel ute man var först när man får tillbaka det man skrivit med (i sådant fall) ett sämre betyg.

Pratas det bland studenterna om bristen på lärarledd tid och storleken på undervisningsgrupperna? Vilka är de vanligaste uppfattningarna?
- Vi juriststudenter gnäller nog ganska mycket på att vi är utelämnade till våra böcker. Uppsalas juristlinje har ändå, i jämförelse med till exempel Stockholms juristutbildning, många lärarledda seminarier så det finns absolut andra som har mer rätt att klaga.

- Men, med tanke på hur mycket vi förväntas lära oss på egen hand per termin, och i förhållande till många andra utbildningar, tycker många att vi har alldeles för lite lärarledd tid och närvarande lärare över huvud taget.

- Jag skulle tro att den vanligaste uppfattningen är att det är meningen att vi ska klara oss själva så mycket som möjligt för att vara förberedda på ”det hårda arbetslivet”. Det finns absolut en känsla av att det är meningen att det ska finnas en stämning av ”pallar du inte trycket kan du hoppa av”-attityd på juridiska institutionen.

- Till viss grad kan jag tycka att det är nyttigt att känna sig lite utelämnad till sitt eget öde så att man lär sig att ta sig samman och lösa problem på egen hand. Med tanke på att betygen på juristlinjen redan från första terminen har så stor betydelse för framtida anställningar tycker jag dock att fler lärare kunde vara närvarande i början.

- Inte minst för att minska den betygshets som finns bland studenterna de första åren. Eftersom vi endast har en tenta à 30 poäng i slutet av varje termin är det dessutom svårt att veta hur man ligger till under terminens gång eller vad man faktiskt lärt sig.

Vad tror du att det hade gjort för skillnad på utbildningen om ni hade haft mer lärarledd tid och mindre undervisningsgrupper?
- Jag ser inte riktigt meningen med att inte ha lärare som följer upp vad studenterna arbetar med under terminen för att bättre kunna upplysa om hur man ligger till eller åtminstone om man är på rätt väg. Föreläsningar i mindre grupp skulle säkert kunna göra dem mer interaktiva med frågor och diskussion

- Egentligen har jag ingenting emot sådan envägskommunikation som föreläsningar är, men de kunde gärna få följas upp med mer personlig utvärdering av något slag på annat håll i utbildningen. På två och ett halvt år har jag till exempel endast en gång fått face-to-face feedback av en lärare kring ett examinerande moment. Det är klart att fler närvarande lärare närmre eleverna skulle kunna göra att man får reda på sina svagheter och sedan kan förbättra dem.

Finns det andra inslag i undervisningen på din utbildning som du tycker väger upp för bristen på lärarledd tid?

- Basgruppsarbetet är såklart bra. Då får man diskutera igenom problem med andra studenter och få olika infallsvinklar. Det ställs höga krav från institutionens sida på närvaro och att man är förberedd till basgruppsmöten, vilket jag tycker är bra. Jag vet att juridiska institutionen erbjuder ”våga tala”-kurser och att det finns folk att prata med om man känner sig alldeles för stressad och så, men i övrigt vet jag inte riktigt. Tiden det tar att få tillbaka inlämningsuppgifter är katastrof-lång.

Saknar du något annat i din utbildning som du tror skulle ha höjt kvaliteten?
- Fler små tentor istället för en stor. Den absurda korvstoppning som vi håller på med i slutet av varje termin är inte sund.

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.