"Många väljer att inte fråga när de inte förstår"

Pressmeddelanden 16:05 3 juni, 2013

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att juristutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Vi frågade Robin Ullström, Human Resource Management, Linnéuniversitetet, hur han ser på kvaliteten på sin utbildning och mängden lärarledd tid.

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att jurist/ekonomutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Hur mycket lärarledd tid har du under en typisk vecka och hur är den undervisningen upplagd? 
- Under en typisk vecka har jag cirka 8-10 timmar lärarledd studietid. För det mesta är det rena föreläsningar på 3 timmar. Vi har mycket samläsning med andra program, så en föreläsning består av cirka 50-60 elever.

- Föreläsaren talar 95 % av tiden och studenterna frågar väldigt lite frågor – mest för att de inte vågar eller (tyvärr) tar sig tiden för det. På den kursen jag läser för tillfället är det mer hands-on och vi har workshops där vi får göra övningar och redovisningar i större utsträckning än tidigare. I vanliga fall har vi 3 till 4 redovisningar inför mindre grupper (20-25 personer) per termin och 2 till 3 tentor.

Hur tror du att dina studier påverkas av att du får så lite lärarledd tid i så stora undervisningsgrupper?
- Med så pass stora grupper påverkas studentinverkan mycket tror jag. Väldigt många studenter är väldigt blyga och väljer att inte fråga när de inte förstår. Detta späds på när program blandas och när studenter inte känner sig bekväma i större grupper. 

Pratas det bland studenterna om bristen på lärarledd tid och storleken på undervisningsgrupperna? Vilka är de vanligaste uppfattningarna?
- Det talas väldigt lite om just storleken på grupperna, fler studenter väljer att läsa kurslitteraturen istället för att gå på föreläsningarna då många tycker att de ger mer. Ofta känns det som om studenter inte tar vara på den lärarledda tiden som ges.

Vad tror du att det hade gjort för skillnad på utbildningen om ni hade haft mer lärarledd tid och mindre undervisningsgrupper? 
- Jag tror att fler lärarledda tider och mindre undervisningsgrupper hade bidragit till att fler personer hade gått på föreläsningarna och att fler hade vågat fråga de frågor de i dagens undervisningssituation vågar fråga. 

- Med mindre grupper kommer en bättre diskussion kunna föras med läraren och problem skulle snabbare identifieras och undervisningen skulle enklare kunna anpassas efter just den gruppens behov, istället för att behöva anpassa sig till en större massa med en bredare kunskapsbredd. Det hade underlättat både för lärarna som enklare kan se var energin ska läggas på samt för eleverna som kommer kunna visa mycket tydligare vad gruppen behöver undervisas mer i. 

Finns det andra inslag i undervisningen på din utbildning som du tycker väger upp för bristen på lärarledd tid? 
- På Linnéuniversitetet upplever jag att det är enkelt att få kontakt med lärarna när det krisar. Det är alltid öppet på deras kontor och de svarar relativt snabbt på de mail som man skickar. Feedbacken på de uppgifter man skickar in varierar i tid och omfattning. 

- Vanligtvis dröjer tentamensresultat de 15 arbetsdagar lärarna har på sig att rätta dem. Inför varje kurs har vi gått igenom kurskriterierna och vad som förväntas av oss vilket är jättebra. På så vis får man en god översikt över vad man behöver lära sig för att klara kursen. 

Saknar du något annat i din utbildning som du tror skulle ha höjt kvaliteten?
- Det jag saknar mest är i min utbildning är nya, intressanta, sätt att undervisa på. Vi har en del workshops och olika seminarieformer vilket är väldigt bra, men det kunde helt klart utvecklas i sin form samt användas mer ofta. Det är ofta i diskussion med andra studenter som jag lär mig mest och seminarier är bästa sättet att göra detta på.

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.