Andelen kvinnor som är chefer har ökat

Pressmeddelanden 14:39 4 mars, 2013

En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. Utvecklingen i privat sektor har skett från en långsam och ibland stillastående utveckling av den kvinnliga chefsandelen i början och mitten av 2000-talet.

- Det är glädjande att andelen chefer i privat sektor som är kvinnor ökar, men det går för långsamt, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. En jämn könsfördelning på alla nivåer i samhället är viktigt och kanske av störst betydelse på högre positioner där beslut som rör många fattas. Beslut blir bättre i grupper med blandade erfarenheter.

Framstegen i privat sektor finns dock mestadels på mellanchefsnivå, andelen kvinnliga VD:ar är fortsatt låg. Kvinnor återfinns också framförallt inom de traditionella stabsfunktionerna ekonomi/personal/ information, och inte på de mer operativa resultatinriktade funktionerna som försäljning och marknad – den karriärväg som leder snabbast till toppen.

Andelen chefer som är kvinnor i det privata näringslivet är 34 procent i mindre företag och 29 procent i större företag. Det betyder att under de senaste fyra åren har kvinnliga chefers andel ökat med nästan två procentenheter om året i de mindre företagen. I de större företagen med i genomsnitt en procentenhet om året. Inom bemannings- och rekryteringsbranschen är den kvinnliga chefsandelen näst högst.

Andelen chefer som är kvinnor i offentlig sektor har sedan 2008 ökat från 62 till 66 procent. I landstingen är andelen kvinnliga chefer hela 73 procent, i kommunerna 68 och i staten 43 procent. Den vanligaste chefsposten för kvinnor i offentlig sektor är rektor, följt av enhetschef. För män är den vanligaste chefsposten IT-chef.

- Det finns könsmönster som behöver brytas också inom chefsområdet, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande. Där inte traditionerna är så starka som i nya branscher tar sig glädjande nog kvinnor snabbt fram till chefspositioner.
Lönemässigt ligger kvinnor som är chefer efter sina manliga kollegor i privat sektor medan löneskillnaderna är små inom den offentliga sektorn.

- Det är välkänt att de största löneskillnaderna finns mellan privatanställda kvinnor och män med högre utbildning, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu kan vi se att det även gäller på chefsposition. Det kan finnas relevanta förklaringar men det har också med chefens könstillhörighet att göra och det måste vi sätta ljuset på för att kunna ändra.

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer

Data ur TCO:s kommande stressbarometer visar att kvinnor som är chefer med underställd personal har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till kontroll över arbetstidens förläggning och när arbetsuppgifter skall utföras samt psykisk stress som att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet. Fler kvinnor som är chefer än män anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten

- Det speglar troligen att så många av kvinnor som är chefer finns inom utbildning och omsorg där pressen är stor, säger Eva Nordmark. Vi vet att exempelvis rektorer och arbetsledare inom omsorgen har ett stort antal underställd personal och kraftig press att leverera mer till lägre kostnader. Det här kommer inte i längden att vara hållbart.

Så här är undersökningen om antalet chefer som är kvinnor utförd

TCO har undersökt antalet chefer, från mellanchefer upp till toppchefsnivå uppdelat på kön via person- och adressregistret PAR. PAR säljer adresser till olika befattningshavare i Sverige och dess databas innehåller uppgifter om en miljon befattningshavare. Adresser är en färskvara och varje dag görs 20 000 ändringar i databasen. Inrapporteringen av namnen på de olika befattningshavarna sker via en kontaktperson på företaget/hos arbetsgivaren, det vill säga inte av enskilda individer. Registret gör det möjligt att dela in cheferna efter flera faktorer, som funktion, bransch, företagets storlek och olika geografiska områden.


Gällande uppgifter om genomsnittslöner är dessa hämtade från Medlingsinstitutet 2011. Avser genomsnittlig månadslön, tid – och prestationslön inkluderat. Då det är en urvalsundersökning ska data tolkas med viss försiktighet

Så här är undersökningen om arbetsmiljön för chefer som är kvinnor med underställd personal utförd

Statistiken är hämtad från kommande Stressbarometern 2013. Undersökningen genomfördes av Novus Opinion oktober 2012 bland drygt 3000 tjänstemän. Enkäten inkluderar frågor om tjänstemännens arbetssituation; arbetsbelastning, krav, kontroll, psykisk stress et cetera. 201 kvinnor som är chefer med underställd personal (331 män i samma position) ligger till grund för svaren och det är exempelvis 1:a linjens chefer, mellanchefer, högre chefer samt företagsledande ställning – samtliga har underställd personal

För ytterligare information om rapporten kontakta Ulrika Hagström, utredare och jämställdhetsansvarig på TCO, 070-555 12 20 samt Jana Fromm, utredare och arbetsmiljöansvarig vid TCO, 070481 91 24..

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.