Andelen kvinnor som är chefer har ökat

Pressmeddelanden 14:39 4 mars, 2013

En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. Utvecklingen i privat sektor har skett från en långsam och ibland stillastående utveckling av den kvinnliga chefsandelen i början och mitten av 2000-talet.

- Det är glädjande att andelen chefer i privat sektor som är kvinnor ökar, men det går för långsamt, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. En jämn könsfördelning på alla nivåer i samhället är viktigt och kanske av störst betydelse på högre positioner där beslut som rör många fattas. Beslut blir bättre i grupper med blandade erfarenheter.

Framstegen i privat sektor finns dock mestadels på mellanchefsnivå, andelen kvinnliga VD:ar är fortsatt låg. Kvinnor återfinns också framförallt inom de traditionella stabsfunktionerna ekonomi/personal/ information, och inte på de mer operativa resultatinriktade funktionerna som försäljning och marknad – den karriärväg som leder snabbast till toppen.

Andelen chefer som är kvinnor i det privata näringslivet är 34 procent i mindre företag och 29 procent i större företag. Det betyder att under de senaste fyra åren har kvinnliga chefers andel ökat med nästan två procentenheter om året i de mindre företagen. I de större företagen med i genomsnitt en procentenhet om året. Inom bemannings- och rekryteringsbranschen är den kvinnliga chefsandelen näst högst.

Andelen chefer som är kvinnor i offentlig sektor har sedan 2008 ökat från 62 till 66 procent. I landstingen är andelen kvinnliga chefer hela 73 procent, i kommunerna 68 och i staten 43 procent. Den vanligaste chefsposten för kvinnor i offentlig sektor är rektor, följt av enhetschef. För män är den vanligaste chefsposten IT-chef.

- Det finns könsmönster som behöver brytas också inom chefsområdet, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande. Där inte traditionerna är så starka som i nya branscher tar sig glädjande nog kvinnor snabbt fram till chefspositioner.
Lönemässigt ligger kvinnor som är chefer efter sina manliga kollegor i privat sektor medan löneskillnaderna är små inom den offentliga sektorn.

- Det är välkänt att de största löneskillnaderna finns mellan privatanställda kvinnor och män med högre utbildning, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu kan vi se att det även gäller på chefsposition. Det kan finnas relevanta förklaringar men det har också med chefens könstillhörighet att göra och det måste vi sätta ljuset på för att kunna ändra.

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer

Data ur TCO:s kommande stressbarometer visar att kvinnor som är chefer med underställd personal har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till kontroll över arbetstidens förläggning och när arbetsuppgifter skall utföras samt psykisk stress som att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet. Fler kvinnor som är chefer än män anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten

- Det speglar troligen att så många av kvinnor som är chefer finns inom utbildning och omsorg där pressen är stor, säger Eva Nordmark. Vi vet att exempelvis rektorer och arbetsledare inom omsorgen har ett stort antal underställd personal och kraftig press att leverera mer till lägre kostnader. Det här kommer inte i längden att vara hållbart.

Så här är undersökningen om antalet chefer som är kvinnor utförd

TCO har undersökt antalet chefer, från mellanchefer upp till toppchefsnivå uppdelat på kön via person- och adressregistret PAR. PAR säljer adresser till olika befattningshavare i Sverige och dess databas innehåller uppgifter om en miljon befattningshavare. Adresser är en färskvara och varje dag görs 20 000 ändringar i databasen. Inrapporteringen av namnen på de olika befattningshavarna sker via en kontaktperson på företaget/hos arbetsgivaren, det vill säga inte av enskilda individer. Registret gör det möjligt att dela in cheferna efter flera faktorer, som funktion, bransch, företagets storlek och olika geografiska områden.


Gällande uppgifter om genomsnittslöner är dessa hämtade från Medlingsinstitutet 2011. Avser genomsnittlig månadslön, tid – och prestationslön inkluderat. Då det är en urvalsundersökning ska data tolkas med viss försiktighet

Så här är undersökningen om arbetsmiljön för chefer som är kvinnor med underställd personal utförd

Statistiken är hämtad från kommande Stressbarometern 2013. Undersökningen genomfördes av Novus Opinion oktober 2012 bland drygt 3000 tjänstemän. Enkäten inkluderar frågor om tjänstemännens arbetssituation; arbetsbelastning, krav, kontroll, psykisk stress et cetera. 201 kvinnor som är chefer med underställd personal (331 män i samma position) ligger till grund för svaren och det är exempelvis 1:a linjens chefer, mellanchefer, högre chefer samt företagsledande ställning – samtliga har underställd personal

För ytterligare information om rapporten kontakta Ulrika Hagström, utredare och jämställdhetsansvarig på TCO, 070-555 12 20 samt Jana Fromm, utredare och arbetsmiljöansvarig vid TCO, 070481 91 24..

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

13 augusti, 2020

Nej till breddat rutavdrag

Rutavdraget är en pusselbit för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. De nu föreslagna utökningarna i dagens lagrådsremiss riskerar som bäst att bli helt perifera, som sämst att undergräva förtroendet, leda till fusk och glidningar och nya krav på utvidgning. Istället behövs reformer för att hålla rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.