Ny utbildning vill bättra på svenskarnas sparande

Nyheter 18:10 28 september, 2011

Samtidigt som svenskarna sparar mer än någonsin är de få som känner till sin pensionslösning. För att bättra på kunskapen lanserar finansinspektionen och pensionsmyndigheten en helt ny utbildning till fackliga ombudsmän för att ge privatekonomisk hjälp till medlemmar.

Svenskarna sparar alltmer. I snitt lägger männen undan 3 600 kronor i månaden i privat sparande, och kvinnorna 2 900 kronor, detta enligt en undersökning från banken Nordea. Samtidigt är kunskaperna om det kanske viktigaste sparandet, pensionssparandet mycket lågt. Var femte svensk vet inte ens om de har valt en pensionslösning eller inte, visar en undersökning från tjänstepensionsföretaget Alecta. För att bättra på kunskapen om privatekonomin, pension och sparande lanseras en helt ny utbildning i samarbete mellan fackförbunden, Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. 

Utbildningen heter ”Trygga din ekonomiska framtid – kunskap råd och tips för livets alla skeden”  och erbjuds alla TCO:s medlemsförbund.  Den första tvådagarsutbildningen hölls i mitten av september i Stockholm. Innehållet sträckte sig från privatekonomi, budget och olika sparformer under första dagen, till allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande under dag två.  

Inför ett 20-tal ombudsmän från fackförbundet Unionen förklarar Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, att det hänt en häftig sak med ekonomin, samtidigt som han ritar upp en linje som långsamt rör sig uppåt. Kurvan som han ritar rör sig brantare, samtidigt som han beskriver hur tillväxten tog rejäl fart, från en tillväxt på en procent per år, tack vare ångmaskinerna och järnvägen, till fem procent. I mitten av 1900-talet nådde Sverige en årlig tillväxt på drygt 5-6 procent, med en tillväxttopp på 1960-talet. Sedan dess har tillväxten minskat och ligger i dag på drygt två procent per år. På samma sätt beskriver Claes Hemberg sparandet:

- Min farfar Assar, som var statare, började jobba vid 6 års ålder fram tills hans död snart efter pension vid 67 år. Min dotter Märta kommer kanske leva till hon blir 100, men får sin första riktiga inkomst först vid 30. Hur ska hon spara så hon klarar sig de sista 30 åren? 

För att illustrera sparandet visar han upp en hundralapp. Han visar sedan grafiskt hur hundralappen äts upp av inflation och skatt, trots att hundralappen placerats på ett bankkonto med tre procents ränta. På 10 år har hundralappen minskat i värde till 95 kronor och på 40 år återstår bara 82 kronor. Valde man istället att placera pengarna på börsen och den följt index så har den på 10 år växt till 148 kronor och på 40 år till 480 kronor. Men vägen dit är mer ojämn.

Sparandet och kunskap om privatekonomin blir allt viktigare inte bara i Sverige. I kölvattnet av den ekonomiska krisen och de många nya val för medborgare om alltifrån pension till privat sparande, har EU kommissionen uppmanat medlemsländerna att utarbeta nationella strategier för finansiell folkbildning. Bland de länder som kommit längst återfinns bland annat StorbritannienHolland, Italien ochFrankrike

För svensk del är huvudstrategin bildandet av ett nätverk som heter GillaDinEkonomi. Nätverket består av oberoende experter från myndigheter, organisationer och företag. Experter från bland annat Swedbank, Finansinspektionen,PensionsmyndighetenKronofogdemyndighetenKonsumenternas Bank och finansbyråFondbolagens föreningUnga aktiesparareFondhandlareföreningen,Alecta och AMF utbildar fackliga ombudsmän. Ombudsmännen ska sedan i sin tur kunna hjälpa medlemmarna med frågor om privatekonomin för att de ska göra fler aktiva och genomtänkta val.

Varje expert och allt utbildningsmaterial har i sin tur kvalitetssäkrats av Finansinspektionen, för att garantera att informationen är oberoende, samt utformad så att det blir lätt att ta till sig. Vet du till exempel vad ditt kontokort kostar? Hur man enkelt gör en bolånekalkyl? Eller hur du gör som ekonomiskt utsatt för att slippa hamna hos kronofogden? Eller vet du förresten vad din samlade pension är?
 
Några enkla råd:
1.     Välj låga fondavgifter om du har lågt intresse.
2.     Välj sparande som passar din placeringshorisont. Sparar du långsiktigt, välj gärna mer aktier. För kort sparhorisont väljer du placeringar på räntemarknader.
3.     Pruta mera på såväl kontoavgifter som bolåneräntor.
4.     Beställ din PPM-kod på http://www.pensionsmyndigheten.se/  och håll ett öga på hur din premiepension utvecklas med jämna mellanrum.
5.    Gör din egen pensionsprognos på www.minpension.se och se vad du beräknas få i pension. Är det lite kan det vara bra dags att börja komplettera med privat pensionssparande.
6.    Du får gratis oberoende råd och hjälp med frågor om din privatekonomi genom www.konsumenternas.se

Vill du att ditt fackförbund ska få möjlighet att genomföra kursen för dina förtroendevalda? Anmäl er till nästa kurstillfälle, på TCO den 21-22 november 2011 genom att kontakta Viveca Wallén Vrenning, Finansinspektionen viveca.wallen@fi.se  eller Torgny Wiktorsson, TCO, torgny.wiktorsson@tco.se

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.