Kvinnorna i arabvärlden har fått nytt hopp

Nyheter 11:56 9 juni, 2011

Kvinnorna i arabvärlden har fått ökat hopp. Det säger Kholoud Al-Momani, fackligt aktiv kvinna i Amman, efter vårens händelser. Hon har nu väckt förslag om en kampanj för kvinnors rättigheter på jobbet.

Jämställdheten i arabländerna är sämst i hela världen. Mindre än var fjärde kvinna förvärvsarbetar och diskriminering är vanligt. Även inom facket har kvinnorna svårt att göra sig gällande. Det är männen som styr.

För att förbättra kvinnornas situation har den internationella fackliga samorganisationen, IFS, tagit initiativ till ett kvinnligt nätverk i arabvärlden. Det bildades på internationella kvinnodagen i Tunis som en följd av protesaktionerna där många kvinnor gick i främsta ledet och demonstrerade för demokratiska reformer.

Än så länge är det svårt att se konkreta resultat av nätverkets existens, men Kholoud Al-Momani som arbetar i labbet på ett gruvföretag i Jordanien tror att det kan göra skillnad på sikt.

Hennes jobb går ut på att göra blodtester på gruvarbetarna. Hon gillar sitt jobb, men tycker att hon och de andra kvinnorna har för lite att säga till om. Nu har hon aktiverat sig fackligt och tycker att det är mycket roligare. Hon är med i IFS kvinnonätverk och har fått många nya ”systrar” i olika länder som hon dagligen kommunicerar med via nätet.

– Vi kvinnor måste höja våra röster. Vi behöver organisera oss och då är det här nätverket bra. Det ger oss hopp, säger Kholoud på knackig engelska en eftermiddag när vi träffas på ett café i huvudstaden Amman.
Personligen känner hon sig inte diskriminerad, men det är ändå något som saknas.

– Jag är inte med och fattar beslut. Det är bara männen som bestämmer. Jag tycker det ska vara mer jämställt, hälften män och hälften kvinnor, säger hon.
Sedan nätverket bildades har Kholouds dagliga rutiner förändrats. Fortfarande arbetar hon mellan 8 och 15 varje dag. Sedan går hon hem och lagar mat till sin man som är läkare och parets tre barn i åldern 14 till 21 år. Kanske ser familjen en stund på tv tillsammans. Men sedan väntar de nya systrarna.

– Varje kväll sätter jag på min laptop, kollar mejl och är ute på Facebook med mina systrar i nätverket. Jag får reda på hur de har det och vad som händer, till exempel i Bahrain och Jemen.

Kholoud har föreslagit att nätverket ska starta en kampanj om kvinnors rättigheter på jobbet. I nätverkets regi samlas nu uppgifter in från hela arabvärlden, bland annat för att kartlägga jämställdhetsaspekter på de arbetsrättsliga lagarna.

I Amman ligger också IFS regionala kontor för arabvärlden. Det är härifrån som det nya nätverket ska administreras. Inom kort flyttar en palestinsk kvinna, Nadia Shabana, hit för att påbörja det arbetet.

En förhoppning är att facket ska gå före och visa vägen mot ökad jämställdhet. Enligt IFS stadgar ska medlemsorganisationernas beslutande organ bestå av kvinnor till minst 40 procent. Många organisationer i arabvärlden har svårt att leva upp till det, berättar Nezam Qahoush, samordnare på regionkontoret.

– I vissa organisationer är det om inte omöjligt så mycket svårt att nå dit. När man till exempel kräver detta av facket i Kuwait så blir de nästan galna. De har ingen stark kvinnorörelse där och kvinnorna fick rösträtt helt nyligen. Men vi har sagt att de måste jobba med den här frågan. Nu har de startat en kvinnokommitté och valt in den första kvinnan, men det är långt ifrån att uppfylla våra krav.

Ändå får de vara kvar?
– Ja, det är väldigt viktigt för IFS att vara närvarande i Gulfregionen. Det finns sedan gammalt en mentalitet hos många män i den här delen av världen som gör att de inte släpper fram kvinnorna. Det kommer att ta tid att ändra på det. Förhoppningsvis kommer kvinnonätverket att påskynda förändringen, säger han.

Vilken roll har kvinnorna spelat under revolterna i vår?
– De har spelat en viktig roll som kanske inte är helt omvittnad i omvärlden. Det gäller speciellt i Egypten och Tunisien. Det var bland annat som ett erkännande av kvinnornas insats under jasminrevolutionen som kvinnonätverket bildades just i Tunis, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Nytt fackligt läge i Egypten efter Mubarak

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.