"Idén om fria fackföreningar har spridit sig som en löpeld"

Nyheter 11:51 13 juni, 2011

– Efter revolutionen i januari förändrades allt. Nu kan uppbyggnaden av en stark, oberoende och livskraftig facklig centralorganisation påbörjas. Vi är här för att stödja den utvecklingen, säger Mustapha Said på världsfacket IFS nyöppnade Kairokontor.

I december förra året utvisades Mustapha Said från Egypten till sitt hemland Libanon. Han hade då varit anställd på den internationella arbetsorganisationen ILO i Kairo i tre år. Hans ”brott” var att stödja de oberoende fackföreningarna.
Men bara några månader senare är Mustapha tillbaka och den här gången är det för att etablera IFS nya kontor i Egypten.

När taxin stannar utanför kontorets adress är det inget som vittnar om jag har kommit rätt. Ingen skylt upplyser om det nya fackföreningskontoret och i det nedgångna trapphuset ges heller ingen vink. Jag tar hissen upp till fjärde våningen och knackar på en av dörrarna. Till min lättnad är det Mustapha som öppnar och visar runt i de kala lokaler där han själv helt nyligen börjat jobba.
Han är ivrig att komma i gång. Han reser mycket och om ett par timmar ska han iväg till Port Said och Alexandria för att träffa folk från den nya fackliga rörelsen.

– Löntagarnas rättigheter i Egypten har tryckts tillbaka i över 50 år. Nu har vi en chans att göra något och det kommer att behövas mycket internationellt stöd, säger han.

Hans främsta uppgift är att förbereda den nya centralorganisationens konstituerande kongress. Den är planerad till oktober. Fram till dess ska också så många oberoende fackföreningar som möjligt bildas och anslutas till EFITU, som är det engelska namnet på det nya facket. Det står för Egyptian Federation of Independent Trade Union och det är just oberoendet som är den stora skillnaden jämfört med Mubaraktrogna ETUF.


EFITU bildades mitt under revolutionsdagarna den 30 januari, då fyra fristående fackförbund utropade en gemensam federation. Det var förbund från myndigheten för fastighetstaxering, sjukvårdstekniker, lärare och pensionärer. Sedan har fler strömmat till, både nationella förbund och fackföreningar från enskilda arbetsplatser. Mustapha Said har ingen exakt bild av hur många som är med, men EFITU växer snabbt.


– Efter Mubaraks fall har idén om fria fackföreningar spridit sig som en löpeld. Det finns i hundratal och vi har sett minst sju branschförbund. Det händer saker i turistnäringen, i den offentliga sektorn, bland elektrikerna, inom oljesektorn och cementindustrin. Sammanlagt rör det sig om hundratusentals löntagare, säger Mustapha Said.

Men dessa organisationer har inte vuxit upp över en natt under revolutionen. Flera av dem har varit verksamma i flera år, trots att de inte har varit tillåtna. De har helt enkelt inte gått att stoppa, enligt Said.

– Egyptiska löntagare har haft hårda tider med låga löner och dåliga arbetsvillkor, så det har funnits en grogrund. Nu är det viktigt deras krav tillmötesgås och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem, säger han.

Under sin förra sejour i Kairo hade han mycket kontakt med ETUF, men den relationen är helt bruten nu. Frågan är vilken styrka den gamla organisationen har idag.

– Enligt de senaste uppgifterna hade ETUF 280 000 medlemmar och då ska man komma ihåg att det finns 25 miljoner arbetstagare i landet. De flesta av deras medlemmar är offentligt anställda och obligatoriskt anslutna till facket. Det är alltså ett fiktivt medlemskap. Det tvingas betala medlemsavgift, men får ingenting för det.

Finns det inga demokratiska tendenser inom ETUF?
– Nej, deras uttalade position var att hindra löntagarna från att demonstrera i januari. När Mubarak hamnade under press betalde ETUF sina medlemmar för att gå ut och demonstrera för honom. Ordföranden är nu fängslad för att ha anlitat ligister för att gå ut och döda demonstranter. Idag säger ETUF visserligen att de är för revolutionen, men alla vet att det inte är sant, säger Mustapha Said.
ETUF har aldrig erkänts som medlem i IFS. Däremot är flera av ETUF:s 23 medlemsförbund anslutna till de globala branschfederationerna.

– Detta har diskuterats mycket. Vi vet att det inte är demokratiska och representativa organisationer, men några har ändå fått bli medlemmar. I decennier har branschfederationerna försökt få dem att ändra sig, men de har inte rört sig en tum.

Nu uppstår ett intressant läge där de nya oberoende förbunden också söker medlemskap i dessa federationer. Det nya förbundet på myndigheten för fastighetstaxering, RETA, har exempelvis redan anslutits till de offentliganställdas federation PSI.

RETA var pionjärerna i det nya fackförenings-Egypten. Förbundet bildades 2006 efter en serie framgångsrika strejker. Det ledde till en spridning till flera sektorer.

– Dessa nya fackföreningar har varit mycket modiga och deras närvaro under revolutionen i januari var uppenbar, säger Mustapha Said.

Det talas mycket om att ungdomar och de sociala medierna låg bakom revolutionen. Mustapha Said ger delvis en annan bild, men menar att det inte finns någon motsättning.

– Många i de nya fackföreningarna tillhör den unga dataorienterade generationen som använder Facebook och andra sociala medier. Givetvis deltog de på Tarhirtorget Man kan inte göra revolution om inte det arbetande folket är med, säger han.

Just nu råder ett övergångsläge i Egypten. Det styrande militärrådet har utlyst val till september. Men de nya fackföreningarna är otåliga. Deras främsta krav är en ny lag om rätt till facklig organisering.

– Det finns ett färdigt förslag och jag hoppas att det kan antas snabbt. Egypten behöver få igång sin ekonomi, men då behövs stabilitet på arbetsmarknaden och det kan man inte få om inte fackföreningar tillåts verka, säger Mustapha Said.

Fortfarande är den gryende egyptiska fackföreningsrörelsen i stort behov av internationellt stöd. Mustapha Said understryker vikten av att insatserna samordnas. Han vill inte att medlemsorganisationerna drar i gång egna projekt.

– Att stödja Egypten är viktigt, men vi ska komma hit under gemensam flagg, säger han.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Möt de nya fria fackföreningarna i Egypten

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.