"Idén om fria fackföreningar har spridit sig som en löpeld"

Nyheter 11:51 13 juni, 2011

– Efter revolutionen i januari förändrades allt. Nu kan uppbyggnaden av en stark, oberoende och livskraftig facklig centralorganisation påbörjas. Vi är här för att stödja den utvecklingen, säger Mustapha Said på världsfacket IFS nyöppnade Kairokontor.

I december förra året utvisades Mustapha Said från Egypten till sitt hemland Libanon. Han hade då varit anställd på den internationella arbetsorganisationen ILO i Kairo i tre år. Hans ”brott” var att stödja de oberoende fackföreningarna.
Men bara några månader senare är Mustapha tillbaka och den här gången är det för att etablera IFS nya kontor i Egypten.

När taxin stannar utanför kontorets adress är det inget som vittnar om jag har kommit rätt. Ingen skylt upplyser om det nya fackföreningskontoret och i det nedgångna trapphuset ges heller ingen vink. Jag tar hissen upp till fjärde våningen och knackar på en av dörrarna. Till min lättnad är det Mustapha som öppnar och visar runt i de kala lokaler där han själv helt nyligen börjat jobba.
Han är ivrig att komma i gång. Han reser mycket och om ett par timmar ska han iväg till Port Said och Alexandria för att träffa folk från den nya fackliga rörelsen.

– Löntagarnas rättigheter i Egypten har tryckts tillbaka i över 50 år. Nu har vi en chans att göra något och det kommer att behövas mycket internationellt stöd, säger han.

Hans främsta uppgift är att förbereda den nya centralorganisationens konstituerande kongress. Den är planerad till oktober. Fram till dess ska också så många oberoende fackföreningar som möjligt bildas och anslutas till EFITU, som är det engelska namnet på det nya facket. Det står för Egyptian Federation of Independent Trade Union och det är just oberoendet som är den stora skillnaden jämfört med Mubaraktrogna ETUF.


EFITU bildades mitt under revolutionsdagarna den 30 januari, då fyra fristående fackförbund utropade en gemensam federation. Det var förbund från myndigheten för fastighetstaxering, sjukvårdstekniker, lärare och pensionärer. Sedan har fler strömmat till, både nationella förbund och fackföreningar från enskilda arbetsplatser. Mustapha Said har ingen exakt bild av hur många som är med, men EFITU växer snabbt.


– Efter Mubaraks fall har idén om fria fackföreningar spridit sig som en löpeld. Det finns i hundratal och vi har sett minst sju branschförbund. Det händer saker i turistnäringen, i den offentliga sektorn, bland elektrikerna, inom oljesektorn och cementindustrin. Sammanlagt rör det sig om hundratusentals löntagare, säger Mustapha Said.

Men dessa organisationer har inte vuxit upp över en natt under revolutionen. Flera av dem har varit verksamma i flera år, trots att de inte har varit tillåtna. De har helt enkelt inte gått att stoppa, enligt Said.

– Egyptiska löntagare har haft hårda tider med låga löner och dåliga arbetsvillkor, så det har funnits en grogrund. Nu är det viktigt deras krav tillmötesgås och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem, säger han.

Under sin förra sejour i Kairo hade han mycket kontakt med ETUF, men den relationen är helt bruten nu. Frågan är vilken styrka den gamla organisationen har idag.

– Enligt de senaste uppgifterna hade ETUF 280 000 medlemmar och då ska man komma ihåg att det finns 25 miljoner arbetstagare i landet. De flesta av deras medlemmar är offentligt anställda och obligatoriskt anslutna till facket. Det är alltså ett fiktivt medlemskap. Det tvingas betala medlemsavgift, men får ingenting för det.

Finns det inga demokratiska tendenser inom ETUF?
– Nej, deras uttalade position var att hindra löntagarna från att demonstrera i januari. När Mubarak hamnade under press betalde ETUF sina medlemmar för att gå ut och demonstrera för honom. Ordföranden är nu fängslad för att ha anlitat ligister för att gå ut och döda demonstranter. Idag säger ETUF visserligen att de är för revolutionen, men alla vet att det inte är sant, säger Mustapha Said.
ETUF har aldrig erkänts som medlem i IFS. Däremot är flera av ETUF:s 23 medlemsförbund anslutna till de globala branschfederationerna.

– Detta har diskuterats mycket. Vi vet att det inte är demokratiska och representativa organisationer, men några har ändå fått bli medlemmar. I decennier har branschfederationerna försökt få dem att ändra sig, men de har inte rört sig en tum.

Nu uppstår ett intressant läge där de nya oberoende förbunden också söker medlemskap i dessa federationer. Det nya förbundet på myndigheten för fastighetstaxering, RETA, har exempelvis redan anslutits till de offentliganställdas federation PSI.

RETA var pionjärerna i det nya fackförenings-Egypten. Förbundet bildades 2006 efter en serie framgångsrika strejker. Det ledde till en spridning till flera sektorer.

– Dessa nya fackföreningar har varit mycket modiga och deras närvaro under revolutionen i januari var uppenbar, säger Mustapha Said.

Det talas mycket om att ungdomar och de sociala medierna låg bakom revolutionen. Mustapha Said ger delvis en annan bild, men menar att det inte finns någon motsättning.

– Många i de nya fackföreningarna tillhör den unga dataorienterade generationen som använder Facebook och andra sociala medier. Givetvis deltog de på Tarhirtorget Man kan inte göra revolution om inte det arbetande folket är med, säger han.

Just nu råder ett övergångsläge i Egypten. Det styrande militärrådet har utlyst val till september. Men de nya fackföreningarna är otåliga. Deras främsta krav är en ny lag om rätt till facklig organisering.

– Det finns ett färdigt förslag och jag hoppas att det kan antas snabbt. Egypten behöver få igång sin ekonomi, men då behövs stabilitet på arbetsmarknaden och det kan man inte få om inte fackföreningar tillåts verka, säger Mustapha Said.

Fortfarande är den gryende egyptiska fackföreningsrörelsen i stort behov av internationellt stöd. Mustapha Said understryker vikten av att insatserna samordnas. Han vill inte att medlemsorganisationerna drar i gång egna projekt.

– Att stödja Egypten är viktigt, men vi ska komma hit under gemensam flagg, säger han.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Möt de nya fria fackföreningarna i Egypten

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.