Facket spelade en avgörande roll i Tunisien

Nyheter 11:35 22 juni, 2011

Den arabiska protestvågen startade i Tunisien. Där spelade också facket en avgörande roll för händelseutvecklingen.

– Facket finns överallt i Tunisien och känner sina medlemmar. UGTT spelade en huvudroll under jasminrevolutionen, säger Mustapha Tlili, chef för världsfacket IFS regionala kontor i arabvärlden.

Mustapha Tlili besökte nyligen Stockholm och TCO och berättade då att han inte blev förvånad när de folkliga protesterna blossade upp i Tunisien i december förra året. De resulterade i att regimen föll och att president Ben Ali drevs ur landet.

– Det var väntat att folket skulle resa sig. Vi har länge haft en svår social och ekonomisk situation och en väldigt auktoritär regim. Det fanns en längtan efter demokratisk förändring. Jag är själv tunisier och vet hur regimens propagandalögner brukade låta. Folket hade tröttnat på det och tiden var mogen att göra något, säger han.

Till skillnad från i stort sett alla länder i arabvärlden spelade den fackliga centralorganisationen UGTT en central roll i upproren. Mustapha Tlili har arbetat för UGTT i många år innan han kom till IFS och känner väl till organisationen.
UGTT bildades redan 1946 och skapades alltså redan innan Tunisien blev en självständig stat 1956. UGTT var också med och grundade det demokratiska världsfacket. Organisationen hade 400 000 medlemmar förra året, men har fått mer än 100 000 nya efter revolutionen.

– Har man över en halv miljon medlemmar i ett land med tio miljoner invånare kan man kontrollera vad som händer på gatorna, i företagen och i administrationen, säger Tlili.

Med 105 kontor runt om i landet har UGTT känselspröten ute överallt och vet vilken stämning som råder i byar och städer.

– UGTT finns nära folket och vet vad som händer. De vet om människor lider av hunger, de vet om människor är olyckliga. Därför vet de när tiden är inne. För fem år sedan var det inte möjligt att göra revolution för då var regimen starkare. En fackförening måste kunna umgås med regeringen även i en diktatur för att kräva högre löner och andra reformer.

– Men i år var tiden mogen och UGTT kunde spela en huvudroll genom att organisera strejker, finnas med på gatorna och öppna sina kontor så att folket kunde planera sina aktiviteter, säger Mustapha Tlili.

Men också UGTT står inför stora utmaningar. Även om organisationen vuxit i styrka efter revolutionen så har den också många fiender. Det finns fortfarande inflytelserika personer kvar i landet från den gamla regimen och många stora arbetsgivare ogillar den fackliga rörelsens framgångar.

Dessutom står UGTT för en viktig intern förnyelse. På kongressen i höst ska större delen av ledningen bytas ut.

– Det behövs reformer även inom UGTT. Det har varit en rätt sluten organisation, nu behöver de få ökad transparens och välja in fler kvinnor och ungdomar.

Under hösten kommer det att hållas val i Tunisien. Mustapha Tlili ingår i en hög nationell kommission som utsetts för att fullfölja revolutionens mål. Den har tagit fram en ny vallag, som bland annat innehåller en uppmaning till partierna att nominera lika många män och kvinnor på sina vallistor.

Vilken roll kommer UGTT att spela i valet?
– Det är oklart. Det är en fackförening och inget politiskt parti, men möjligen kommer de att alliera sig med något närstående parti i en slags demokratiskt front.

Oavsett hur det går i valet står Tunisien inför en svår omställningsprocess och det kan ta tid innan alla demokratiska strukturer är på plats, betonar Tlili.

– Två saker är ändå bestående.  För det första vet folket att det inte är omöjligt att slå ut en diktatur. Man vet hur man ska göra – använd inte våld, håll dig väl med militären och ställ krav. Det andra är att vi har ung generation som växer upp och som inte accepterar det gamla sättet att styra landet. Detta gäller även för andra länder i regionen, säger han.

Bengt Rolfer

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.